تغییر طرح تجمیع منابع بیمه گرها به ایجاد وحدت رویه ارایه خدمات ‏

0
۳۰۲ بازدید

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت:

طرح تجمیع منابع سازمان ها وصندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی تغییر و به تصویب نمایندگان رسید.‏
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین با بیان این خبر گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف بود حداکثر ظرف مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی اقدام کند.‏
وی افزود: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ ماده ۴۹ با تغییراتی به تصویب رسید و بر اساس تبصره جدید دولت مکلف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات در مانی اقدام کند.‏
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تجمیع منابع سازمان های بیمه گر در سازمان بیمه سلامت بزرگترین دغدغه تأمین اجتماعی و تمامی ذی نفعان این سازمان بود که با استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای اصلاح این تبصره تلاش کردند.‏
تاج الدین گفت: در صورت تصویب این مصوبه و تجمیع منابع سازمان تأمین اجتماعی در سایر صندوق ها، این سازمان دچار مشکلات اساسی می شد و از طرفی تصویب این طرح مغایر با قانون و برنامه توسعه بود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7562