تعیین تکلیف شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی

0
۶۲۹ بازدید

گروه بازارسرمایه : تعیین تکلیف اولیه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با حضور رئیس کل و اعضاء هیات عامل سازمان خصوصی سازی و نیز نماینده تام الاختیار این شرکت مادر تخصصی انجام شد .
تعیین تکلیف اولیه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با حضور رئیس کل و اعضاء هیات عامل سازمان خصوصی سازی و نیز نماینده تام الاختیار این شرکت مادر تخصصی انجام شد.
در این جلسه که به استناد جزء(۲)  بند (ب) ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد، فهرست تفکیکی شرکتهای قابل واگذاری در سال ۱۳۹۳ در قالب موارد گروه یک و گروه دو به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم به طور مشترک آماده شد تا در همین چارچوب، فهرست شرکت‌های قابل فروش برای تصویب قطعی برنامه واگذاری آنها در سالجاری به هیات واگذاری ارائه شود.
گفتنی است؛ بر اساس احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۱۳۹۳ به عنوان سقف برنامه واگذاری سهام شرکتها برای دولت تعیین شده است و بر این اساس سازمان خصوصی سازی تمامی شرکتهای مشمول واگذاری را در برنامه زمان بندی مشخص به همراه شیوه و میزان واگذاری آنها برای تصویب به هیات واگذاری پیشنهاد می‌ کند.

گروه بازارسرمایه : تعیین تکلیف اولیه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با حضور رئیس کل و اعضاء هیات عامل سازمان خصوصی سازی و نیز نماینده تام الاختیار این شرکت مادر تخصصی انجام شد .
تعیین تکلیف اولیه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با حضور رئیس کل و اعضاء هیات عامل سازمان خصوصی سازی و نیز نماینده تام الاختیار این شرکت مادر تخصصی انجام شد.
در این جلسه که به استناد جزء(۲)  بند (ب) ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد، فهرست تفکیکی شرکتهای قابل واگذاری در سال ۱۳۹۳ در قالب موارد گروه یک و گروه دو به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم به طور مشترک آماده شد تا در همین چارچوب، فهرست شرکت‌های قابل فروش برای تصویب قطعی برنامه واگذاری آنها در سالجاری به هیات واگذاری ارائه شود.
گفتنی است؛ بر اساس احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۱۳۹۳ به عنوان سقف برنامه واگذاری سهام شرکتها برای دولت تعیین شده است و بر این اساس سازمان خصوصی سازی تمامی شرکتهای مشمول واگذاری را در برنامه زمان بندی مشخص به همراه شیوه و میزان واگذاری آنها برای تصویب به هیات واگذاری پیشنهاد می‌ کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1041