تعدیل مثبت سود در صورت های مالی این دو شرکت بورسی

0
۳۵۵ بازدید

تعدیل سود توسعه معادن روی ایران پس از افزایش سرمایه‏

شرکت توسعه معادن روی ایران جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۳۵۵ ریال اعلام کرده است.شرکت توسعه معادن روی ایران پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۳ را با سرمایه دو هزار و ۴۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال در بهمن و اسفند ماه ۹۲ بصورت حسابرسی شده مبلغ ۳۱۹ ریال و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۳۴۱ ریال و در مهر و دی ماه ۹۳ مبلغ ۳۵۵ ریال اعلام کرده است.این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی ۹۳ را با سرمایه دو هزار و ۴۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال مبلغ ۳۷۱ ریال و در مهر ماه ۹۳ مبلغ ۳۳۱ ریال اعلام کرده است.”کروی” پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۲ را با سرمایه یک هزار و ۹۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال مبلغ ۴۲۷ ریال و با سرمایه دو هزار و ۴۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال مبلغ ۴۸۲ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده فوق، مبلغ ۴۹۲ ریال محقق شده است.‏

‏”وامید” تعدیل مثبت داد‏

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ را در دی ماه امسال مبلغ ۵۴۱ ریال اعلام کرده است.شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۴ را با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریال در آذر ماه ۹۳ مبلغ ۵۳۴ ریال و در دی ماه امسال مبلغ ۵۴۱ ریال اعلام کرده است.این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۹۴ را با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریال در آذر ماه ۹۳ مبلغ ۵۶۵ ریال اعلام شده است.لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ یکم آبان ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (معادل ۱۰۰ درصد) افزایش یافته است .‏

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ در مقایسه با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی قبل شامل، کاهش ۹ درصدی جمع درآمدها، سودعملیاتی و سود خالص است. همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت ۲ سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت. با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)، در جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲ مهر ماه ۹۳، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9018