تعدیل ۴۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس در سال مالی ۹۴‏

0
۲۶۲ بازدید

گروه بازارسرمایه : نماد معاملاتی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس که از تاریخ ۲۹ اردیبهشت به منظور بررسی اطلاعات شرکت، متوقف شده بود جدیدترین اطلاعات خود را در خصوص تغییرات دارایی و اثر آن بر سود سال مالی ۹۴ منتشر کرد ‎.
‎شرکت هلدینگ خلیج فارس پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۴ را با سرمایه ۲۴ هزار و و ۷۸۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال با ۴۵ درصد تعدیل مثبت در مقایسه با سال مالی ۹۳، مبلغ ۲ هزا رو ۴۵ ریال اعلام کرده است‎.
‎شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی ۹۴ را مبلغ ۲هزار و ۲۶۲ ریال اعلام کرده است‎.
‎شرکت سود نقدی هر سهم پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۴ را معادل ۵۰ درصد سود هر سهم اعلام کرده است‎.
 ‎شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۳ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۹۲۱ ریال و در دی و اسفند۹۲ و اردیبهشت ۹۳ و همچنین مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ  یک هزا رو ۴۰۶ ریال اعلام کرده است‎.
‎سرمایه گذاران محترم به موارد زیر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توجه کنند‎.
‎پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ با توجه بهاتمام سال مالی شرکت های فرعی (سال مالی شرکت های فرعی پایان اسفندماه می باشد) و تسویه مطالبات ارزی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (تملک سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ازای طلب) مورد بازنگری قرار نگرفته است‎.
‎پیرو اطلاعیه شفاف سازی مورخ ۰۷/۰۲/۹۳ در خصوص تسهیلات اخذ شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به استحضار می رساند “طبق قرارداد منعقد فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت اصلی، تقسیط و بازپرداخت بدهی های ناشی از انتقال مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های فرعی واگذار شده به شرکت اصلی اعم از ریالی و ارزی ‌بایستی طی ۳۶ ماه از ابتدای آذرماه ۱۳۹۱ آغاز می‌شود. همچنین از تاریخ خصوصی شدن شرکت اصلی کارمزد تقسیط بدهی ها و وجه‌التزام مربوط به اقساط معوق قابل محاسبه است. با توجه به واگذاری های انجام شده طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شرکت اصلی از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۲ خصوصی تلقی می‌شود، لیکن از بابت کارمزد و وجه‌التزام متعلقه مبلغی در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده درج نشده است‎”.
‎شرکت طی نامه مورخ ۰۴/۰۳/۹۳ اعلام کرده است که ۴۰ درصد سهام شرکت‎ SPG(‎مالک ۵۰ درصدی سهام شرکت پلیمر آریا ساسول) را خریداری کرده است. لذا در پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۴، سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت مزبور را نیز درج کرده است. اضافه می نماید مالکیت ۵۰ درصد دیگر از سهام شرکت پلیمر آریا ساسول در اختیار شرکت پتروشیمی پارس است.‏

گروه بازارسرمایه : نماد معاملاتی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس که از تاریخ ۲۹ اردیبهشت به منظور بررسی اطلاعات شرکت، متوقف شده بود جدیدترین اطلاعات خود را در خصوص تغییرات دارایی و اثر آن بر سود سال مالی ۹۴ منتشر کرد ‎.
‎شرکت هلدینگ خلیج فارس پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۴ را با سرمایه ۲۴ هزار و و ۷۸۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال با ۴۵ درصد تعدیل مثبت در مقایسه با سال مالی ۹۳، مبلغ ۲ هزا رو ۴۵ ریال اعلام کرده است‎.
‎شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی ۹۴ را مبلغ ۲هزار و ۲۶۲ ریال اعلام کرده است‎.
‎شرکت سود نقدی هر سهم پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۴ را معادل ۵۰ درصد سود هر سهم اعلام کرده است‎.
 ‎شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۳ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۹۲۱ ریال و در دی و اسفند۹۲ و اردیبهشت ۹۳ و همچنین مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ  یک هزا رو ۴۰۶ ریال اعلام کرده است‎.
‎سرمایه گذاران محترم به موارد زیر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توجه کنند‎.
‎پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ با توجه بهاتمام سال مالی شرکت های فرعی (سال مالی شرکت های فرعی پایان اسفندماه می باشد) و تسویه مطالبات ارزی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (تملک سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ازای طلب) مورد بازنگری قرار نگرفته است‎.
‎پیرو اطلاعیه شفاف سازی مورخ ۰۷/۰۲/۹۳ در خصوص تسهیلات اخذ شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به استحضار می رساند “طبق قرارداد منعقد فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت اصلی، تقسیط و بازپرداخت بدهی های ناشی از انتقال مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های فرعی واگذار شده به شرکت اصلی اعم از ریالی و ارزی ‌بایستی طی ۳۶ ماه از ابتدای آذرماه ۱۳۹۱ آغاز می‌شود. همچنین از تاریخ خصوصی شدن شرکت اصلی کارمزد تقسیط بدهی ها و وجه‌التزام مربوط به اقساط معوق قابل محاسبه است. با توجه به واگذاری های انجام شده طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شرکت اصلی از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۲ خصوصی تلقی می‌شود، لیکن از بابت کارمزد و وجه‌التزام متعلقه مبلغی در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده درج نشده است‎”.
‎شرکت طی نامه مورخ ۰۴/۰۳/۹۳ اعلام کرده است که ۴۰ درصد سهام شرکت‎ SPG(‎مالک ۵۰ درصدی سهام شرکت پلیمر آریا ساسول) را خریداری کرده است. لذا در پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۴، سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت مزبور را نیز درج کرده است. اضافه می نماید مالکیت ۵۰ درصد دیگر از سهام شرکت پلیمر آریا ساسول در اختیار شرکت پتروشیمی پارس است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2128