کد خبر: 2128
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳

تعدیل ۴۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس در سال مالی ۹۴‏

تعدیل ۴۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس در سال مالی ۹۴‏

گروه بازارسرمايه : نماد معاملاتي هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس که از تاريخ 29 ارديبهشت به منظور بررسي اطلاعات شرکت، متوقف شده بود جديدترين اطلاعات خود را در خصوص تغييرات دارايي و اثر آن بر سود سال مالي 94 منتشر کرد ‎.
‎شرکت هلدينگ خليج فارس پيش‌بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 94 را با سرمايه 24 هزار و و 788 ميليارد و 614 ميليون ريال با 45 درصد تعديل مثبت در مقايسه با سال مالي 93، مبلغ 2 هزا رو 45 ريال اعلام کرده است‎.
‎شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم تلفيقي گروه (پس از کسر سهم اقليت) براي سال مالي 94 را مبلغ 2هزار و 262 ريال اعلام کرده است‎.
‎شرکت سود نقدي هر سهم پيشنهادي هيئت مديره به مجمع عمومي عادي سال مالي 94 را معادل 50 درصد سود هر سهم اعلام کرده است‎.
 ‎شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 93 را در نخستين پيش بيني مبلغ 921 ريال و در دي و اسفند92 و ارديبهشت 93 و همچنين مطابق اطلاعيه اخير مبلغ  يک هزا رو 406 ريال اعلام کرده است‎.
‎سرمايه گذاران محترم به موارد زير در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1393 و 1394 توجه کنند‎.
‎پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 93 با توجه بهاتمام سال مالي شرکت هاي فرعي (سال مالي شرکت هاي فرعي پايان اسفندماه مي باشد) و تسويه مطالبات ارزي از شرکت بازرگاني پتروشيمي (تملک سهام شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان در ازاي طلب) مورد بازنگري قرار نگرفته است‎.
‎پيرو اطلاعيه شفاف سازي مورخ 07/02/93 در خصوص تسهيلات اخذ شده از شرکت ملي صنايع پتروشيمي، به استحضار مي رساند "طبق قرارداد منعقد فيمابين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت اصلي، تقسيط و بازپرداخت بدهي هاي ناشي از انتقال مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي از شرکت هاي فرعي واگذار شده به شرکت اصلي اعم از ريالي و ارزي ‌بايستي طي 36 ماه از ابتداي آذرماه 1391 آغاز مي‌شود. همچنين از تاريخ خصوصي شدن شرکت اصلي کارمزد تقسيط بدهي ها و وجه‌التزام مربوط به اقساط معوق قابل محاسبه است. با توجه به واگذاري هاي انجام شده طي سنوات 1391 و 1392، شرکت اصلي از تاريخ 17 خردادماه 1392 خصوصي تلقي مي‌شود، ليکن از بابت کارمزد و وجه‌التزام متعلقه مبلغي در صورت سود و زيان پيش‌بيني شده درج نشده است‎".
‎شرکت طي نامه مورخ 04/03/93 اعلام کرده است که 40 درصد سهام شرکت‎ SPG(‎مالک 50 درصدي سهام شرکت پليمر آريا ساسول) را خريداري کرده است. لذا در پيش بيني عملکرد سال مالي 94، سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکت مزبور را نيز درج کرده است. اضافه مي نمايد مالکيت 50 درصد ديگر از سهام شرکت پليمر آريا ساسول در اختيار شرکت پتروشيمي پارس است.‏