تعدیل منفی این بار در غبهنوش

0
۲۱۲ بازدید

شرکت بهنوش ایران با سرمایه ی ‏۱۶۴‏ میلیارد ریال سود خالص سال مالی منتهی به ‏۹۳‏/‏۱۲‏/‏۲۹‏ را بر اساس عملکرد ‏۶‏ ماهه خود ‏۱۹%‏ تعدیل منفی کرد

.سود خالص پیش بینی شده برای سال مالی مذکور ۱۷۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و سود هر سهم نیز برابر با ۱۰۸۰ ریال است که طی ۶ ماه نخست سال مالی ۷۱‏%‏ آن (۷۶۴ ریال) محقق گردید این درحالیست که در گزارش عملکرد ۶ ماهه که چندی پیش توسط شرکت ارائه شد سود تحقق یافته برای هر سهم را ۹۱۲ریال گزارش کرده بود. سود تقسیمی پیشنهادی شرکت نیز ۱۰۰ ریال است.پیش بینی درآمد حاصل از فروش در مقایسه با سال قبل ۲۲ ‏%‏ افزایش را نشان میدهد که عمدتا ناشی از افزایش در مقدار فروش محصولات است. بهای تمام شده ۲۸‏%افزایش داشته که عمدتا به دلیل افزایش نرخ مواد مصرفی از جمله شکر است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8128