تعدیل مثبت حتوکا

0
۲۷۵ بازدید

شرکت حمل و نقل توکا با سرمایه ی ۲۰۶ میلیارد ریال طی ۹ ماهه اخیر برای هر سهم ۳۳۴ ریال سود ساخته است و بر این اساس سود پیش بینی شده را با ۹‏%‏ تعدیل مثبت اعلام کرد.

سود پیش بینی شده ۳۹۵ ریال در نظر گرفته شده که پوشش دهی ۹ ماهه حتوکا ۸۵‏%‏ است. حتوکا در پیش بینی اخیر خود درآمد فروش را با ۶‏%‏ افزایش نسبت به پیش بینی قبلی و ۳۷‏%رشد نسبت به سال قبلی در نظر گرفته است. در دوره ی مذکور۸۱‏%‏ آن محقق شده است. عمده درآمد این دوره ناشی از درآمد مکانیزم ها با حاشیه سود ناخالص ۳‏%و درآمد شعب با حاشیه سود ناخالص ۴۱‏%‏ بوده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاریها ۳۳ میلیارد پیش بینی شده و طی دوره ی مذکور ۹۸‏%‏ آن محقق شده است . عمده آن ناشی از سهام شرکت توکاریل است. لازم به ذکر است که این درآمد ها ۸۰‏%‏ سود خالص را شامل می شوند. حتوکا برای هزینه های مالی کاهش ۴۵‏%‏ را پیش بینی کرده و تا کنون ۷۵‏%‏ از این هزینه رخ داده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9384