کد خبر: 5066
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : جهان

تظاهرات گسترده حامیان حوثی ها در یمن ادامه دارد

تظاهرات گسترده حامیان حوثی ها در یمن ادامه دارد

ايرنا: حاميان گروه حوثي هاي يمن روز جمعه با برپايي تظاهرات گسترده، بار ديگر بر مطالبات سياسي و مدني خود تاکيد کردند.‏

به گزارش خبرگزاري فرانسه، دهها هزار نفر از حاميان گروه حوثي پس از اقامه نماز جمعه در خيابان منتهي به فرودگاه صنعا (پايتخت) به راهپيمايي پرداختند.‏
اين منطقه طي هفته هاي گذشته نيز صحنه تظاهرات اعتراضي شيعيان حوثي بوده است.‏
گروه شيعيان حوثي يمن پيشنهادهاي عبد ربه منصور هادي رييس جمهوري اين کشور را در زمينه انتصاب نخست وزير جديد، جايگزيني دولت و کاهش بهاي سوخت رد کرده است.‏
طه المتوکل عضو دفتر سياسي گروه حوثي، حاميان را به سرپيچي مدني فراخوانده و از آن ها خواسته است به منظور ادامه فشار بر دولت يمن روزهاي يکشنبه و دوشنبه نيز راهپيمايي کنند.‏
اعضاي اين گروه که طي چند هفته اخير در مقرهاي خود در نقاط مختلف خارج و داخل شهر صنعا مستقر شده اند، نسبت به افزايش 30 درصدي بهاي سوخت و آن چه فساد دولت مي نامند ناراضي هستند.‏
اين گروه همچنين تاکيد کرده است که کارزارش عليه دولت را تشديد خواهد کرد. مبارزان حوثي در شمال نيز با قبايل وفادار به دولت مواجه شده اند. در تنش هاي اخير که در استان جوف واقع در شمال صنعا رخ داد، 17 نفر از مبارزان حوثي و 5 نفر از اعضاي قبايل حامي دولت کشته شدند.‏
روز پنجشنبه گذشته و به دنبال تلاش گروه حوثي براي به دست گرفتن کنترل مسير مواصلاتي مأرب به صنعا، درگيري ها تشديد شد.‏
به گفته تحليل گران، حوثي ها قصد دارند بر ارتفاعات شمالي يمن که شيعيان از اکثريت برخوردارند، مسلط شوند.‏
يمن از زمان شورش هاي يازده ماهه که در فوريه 2012 به برکناري علي عبدالله صالح از قدرت منجر شد، تاکنون در مرحله گذارسياسي باقي مانده است.‏