کد خبر: 2594
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

تضمین نقدشوندگی بازار به کمک صندوق های بازارگردانی

تضمین نقدشوندگی بازار به کمک صندوق های بازارگردانی

گروه بازارسرمایه : صندوق های بازارگردانی اختصاصی اصلی ترین وظیفه بازار یعنی حفظ نقدشوندگی بازار را به عهده دارند و افزایش این صندوق ها، امکان حرکت بازار به سمت بازارهای جهانی را ایجاد می کند

روح الله میرصانعی دبیر کانون کارگزارن با بیان مطلب فوق درباره اهیمت راه اندازی صندوق های بازارگردانی گفت: جای نهاد بازارگردان با وجود اهمیت آن در بازار سرمایه از مدت ها پیش خالی بود طبیعی است این نهاد وظیفه یا عملکردش به این شکل است که در مواقعی که مقدار خریدار زیاد است صندوقهای فروشنده اند و یا مواقعی که فروش زیاد است این صندوقها خریدار اند و بدین ترتیب نقدشوندگی بازار سرمایه را تأمین می کند و در واقع نقدشوندگی بازار به عهده بازارگردان ها است.
وی با بیان اینکه یکی از ریسک های معمول غیر سیستماتیک در بازار مسأله نقدشوندگی بازار است، اظهار داشت: یکی از ریسک های که همیشه در بازار هست مسأله نقدشوندگی است اگر این ریسک کاهش پیدا کند جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بیشتر می شود و اگر فعالیت بازارگردانی به نحوی مناسب انجام شود و هر کدام از سهام ها بازارگردان داشته باشند در گام بعدی باید به سمت باز کردن بازار از محدودیت های فعلی حرکت شود.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: برای سهم هایی که تعداد بازارگردان مناسب و کافی دارند باید یا دامنه نوسان بازتر شود یا به طور کامل حذف شود چون نقدشوندگی آن سهم تضمین شده بنابراین دامنه نوسان محدود کننده دست بازارگردان می شود.
وی با بیان اینکه علاوه بر حذف و یا افزایش دامنه نوسان باید به سمت برداشتن حجم مبنا هم قدم برداشت، خاطر نشان کرد: در کل ، باید بازار به سمتی استاندارهای جهانی حرکت کند. امید می رود نهاد بازارگردانی که شکل گرفته وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد و به شکل مناسبی پیاده سازی شود که بتوان گامهای بعدی را برداشت و بازاری بازتر بدون دامنه نوسان و بدون حجم مبنا و همسو با استانداراهای جهانی داشت.
میرصانعی با اشاره به هیجاناتی که در ماه های اخیر هر بار به دلیلی در بازار شکل می گیرد و منجر به ایجاد صف های فروش در بازار می شود، گفت: صندوق های بازارگردانی می توانند به از بین بردن هیجانها و کنترل آن میان خریداران و فروشندگان بازار کمک کنند.
دبیر کانون کارگزاران به ضرورت تأمین منابع مالی صندوق های بازارگردانی اشاره کرد و اظهار داشت: طبیعی است که وجوه یعنی تأمین مالی برای صندوق های  بازارگردانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. گاهی بازارگردان به دلیل اینکه بازار هیجانی عمل می کند و صف های فروش سنگین ایجاد می شود به پول نیاز پیدا کرده و با کمبود منابع مالی برخورد می کند بنابراین باید فکری در این خصوص شود که موسسان  صندوق ها یا خود صندوق ها بتوانند از سیستم بانکی اعتباراتی برای فعالیت بازارگردانی اخذ کنند.
وی ادامه داد: اگر درمواقعی تأسیس کننده صندوق بازگرادانی با کمبود منابع نقدینگی مواجه شد باید بتواند اعتباراتی از سیستم بانکی اخذ کند و وارد بازار کند که نقدشوندگی بازار از بین نرود که این موضوع اعتماد در بازار سرمایه را افزایش می دهد چون اگر بازار به دلیل کمبود نقدینگی قفل شود آثار روانی منفی بازار به شدت تشدید می شود که این اصلاً برای بازار مناسب نیست برای همین باید تلاش نهادهایی از جمله نهاد ناظر به این سمت باشد که نقدشوندگی بازار که عنصر بسیار مهم در بازار است، همیشه حفظ شود.
میرصانعی با اشاره به مشوق هایی که هم اکنون برای صندوق های بازارگردانی در نظر گرفته شده است، گفت: مشوق هایی چون کاهش ۸۰ درصدی کارمزدها می تواند به افزایش این صندوق ها در بازار کمک کند علاوه بر اینکه می توان در قوانین بعدی نیم درصد معافیت مالیاتی این صندوق ها را کم کرد.