کد خبر: 1015
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار

تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار

ايرنا: سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها با تشريح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: روستاييان و عشاير پس از رويت معرفي نامه ماموران پست، اطلاعات خانوار را جهت ثبت نام ارائه کنند.‏
نرگس نجفي درمورد محاسبه مجموع درآمد خانوار براي ثبت نام از متقاضيان يارانه ، اظهار داشت: خانوارها بايد مجموع درآمد همه اعضاي خانوار در سال 92 شامل درآمد ناشي از سود سهام، سود سپرده و عايدي از مستغلات را محاسبه و تقسيم بر 12 ماه کنند.‏
وي ادامه داد: از آنجا که اين امکان وجود داشت که درآمد خانوار در يک ماه خاص کمتر يا بيشتر از ساير ماه ها باشد، براي جلوگيري از اجحاف قرار شد ميانگين درآمد ماهانه در طي يک سال در نظر گرفته شود.‏
وي گفت: به عنوان مثال در روزهاي گذشته برخي خانوارهايي که داراي دو فرد شاغل بوده اند مجموع درآمد را تقسيم بر دو کرده اند که اين روش محاسبه اشتباه است يا اينکه برخي خانوارها مجموع درآمد ماهانه را تقسيم بر تعداد اعضاي خانوار کرده اند که اين روش هم اشتباه است.‏
نجفي تصريح کرد: شرايط سامانه ثبت نام يارانه ها امکان ورود 25 هزار نفر در هر ثانيه را براي ثبت نام مهيا کرده است و به همين دليل ثبت نام کنندگان مي توانند به راحتي و با فراغ بال ثبت نام خود را انجام دهند.‏
سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره ثبت نام در روستاهاي صعب العبور و از عشاير کشور نيز گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته با شرکت پست 7 هزار و 800 واحد سيار کار ثبت نام از اين روستا ها و عشاير را انجام مي دهند، ضمن آنکه دو هزار و 600 واحد ديگر آمادگي کامل دارند تا در صورت نياز اقدامات لازم را براي ثبت نام انجام دهند.‏
وي با بيان آنکه، متاسفانه در روزهاي گذشته افرادي به صورت غيرمجاز به اين مناطق مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام از اين روستاييان و عشايرکرده اند، گفت: به همين دليل توصيه مي شود روستاييان و عشاير در زمان مراجعه تيم هاي سيار معرفي نامه هاي پست را بررسي و سپس نسبت به ارايه اطلاعات خود اقدام کنند.‏نجفي ادامه داد: هرچند براي ثبت نام عشاير نيز تيم هايي در تعاوني هاي عشايري مستقر شده اند اما گروه هاي سيار نيز بايد معرفي نامه ها را به همراه داشته باشند.‏