تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار

0
۷۶۸ بازدید

ایرنا: سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: روستاییان و عشایر پس از رویت معرفی نامه ماموران پست، اطلاعات خانوار را جهت ثبت نام ارائه کنند.‏
نرگس نجفی درمورد محاسبه مجموع درآمد خانوار برای ثبت نام از متقاضیان یارانه ، اظهار داشت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال ۹۲ شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود سپرده و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر ۱۲ ماه کنند.‏
وی ادامه داد: از آنجا که این امکان وجود داشت که درآمد خانوار در یک ماه خاص کمتر یا بیشتر از سایر ماه ها باشد، برای جلوگیری از اجحاف قرار شد میانگین درآمد ماهانه در طی یک سال در نظر گرفته شود.‏
وی گفت: به عنوان مثال در روزهای گذشته برخی خانوارهایی که دارای دو فرد شاغل بوده اند مجموع درآمد را تقسیم بر دو کرده اند که این روش محاسبه اشتباه است یا اینکه برخی خانوارها مجموع درآمد ماهانه را تقسیم بر تعداد اعضای خانوار کرده اند که این روش هم اشتباه است.‏
نجفی تصریح کرد: شرایط سامانه ثبت نام یارانه ها امکان ورود ۲۵ هزار نفر در هر ثانیه را برای ثبت نام مهیا کرده است و به همین دلیل ثبت نام کنندگان می توانند به راحتی و با فراغ بال ثبت نام خود را انجام دهند.‏
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها درباره ثبت نام در روستاهای صعب العبور و از عشایر کشور نیز گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت پست ۷ هزار و ۸۰۰ واحد سیار کار ثبت نام از این روستا ها و عشایر را انجام می دهند، ضمن آنکه دو هزار و ۶۰۰ واحد دیگر آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.‏
وی با بیان آنکه، متاسفانه در روزهای گذشته افرادی به صورت غیرمجاز به این مناطق مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام از این روستاییان و عشایرکرده اند، گفت: به همین دلیل توصیه می شود روستاییان و عشایر در زمان مراجعه تیم های سیار معرفی نامه های پست را بررسی و سپس نسبت به ارایه اطلاعات خود اقدام کنند.‏نجفی ادامه داد: هرچند برای ثبت نام عشایر نیز تیم هایی در تعاونی های عشایری مستقر شده اند اما گروه های سیار نیز باید معرفی نامه ها را به همراه داشته باشند.‏

ایرنا: سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تشریح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: روستاییان و عشایر پس از رویت معرفی نامه ماموران پست، اطلاعات خانوار را جهت ثبت نام ارائه کنند.‏
نرگس نجفی درمورد محاسبه مجموع درآمد خانوار برای ثبت نام از متقاضیان یارانه ، اظهار داشت: خانوارها باید مجموع درآمد همه اعضای خانوار در سال ۹۲ شامل درآمد ناشی از سود سهام، سود سپرده و عایدی از مستغلات را محاسبه و تقسیم بر ۱۲ ماه کنند.‏
وی ادامه داد: از آنجا که این امکان وجود داشت که درآمد خانوار در یک ماه خاص کمتر یا بیشتر از سایر ماه ها باشد، برای جلوگیری از اجحاف قرار شد میانگین درآمد ماهانه در طی یک سال در نظر گرفته شود.‏
وی گفت: به عنوان مثال در روزهای گذشته برخی خانوارهایی که دارای دو فرد شاغل بوده اند مجموع درآمد را تقسیم بر دو کرده اند که این روش محاسبه اشتباه است یا اینکه برخی خانوارها مجموع درآمد ماهانه را تقسیم بر تعداد اعضای خانوار کرده اند که این روش هم اشتباه است.‏
نجفی تصریح کرد: شرایط سامانه ثبت نام یارانه ها امکان ورود ۲۵ هزار نفر در هر ثانیه را برای ثبت نام مهیا کرده است و به همین دلیل ثبت نام کنندگان می توانند به راحتی و با فراغ بال ثبت نام خود را انجام دهند.‏
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها درباره ثبت نام در روستاهای صعب العبور و از عشایر کشور نیز گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت پست ۷ هزار و ۸۰۰ واحد سیار کار ثبت نام از این روستا ها و عشایر را انجام می دهند، ضمن آنکه دو هزار و ۶۰۰ واحد دیگر آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.‏
وی با بیان آنکه، متاسفانه در روزهای گذشته افرادی به صورت غیرمجاز به این مناطق مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام از این روستاییان و عشایرکرده اند، گفت: به همین دلیل توصیه می شود روستاییان و عشایر در زمان مراجعه تیم های سیار معرفی نامه های پست را بررسی و سپس نسبت به ارایه اطلاعات خود اقدام کنند.‏نجفی ادامه داد: هرچند برای ثبت نام عشایر نیز تیم هایی در تعاونی های عشایری مستقر شده اند اما گروه های سیار نیز باید معرفی نامه ها را به همراه داشته باشند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1015