تسلط شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد خاورمیانه به ضرر منطقه است

0
۵۳۰ بازدید

ایلنا: رئیس صندوق بین المللی پول تسلط شرکت های بزرگ بر اقتصاد خاورمیانه را به ضرر این منطقه دانست و گفت: برای کاهش تسلط شرکت های بزرگ در خاورمیانه، باید اقدامات بیشتری انجام شود.‏
وی که چندی پیش در کنفرانس منطقه ای صندوق بین المللی پول در رباط عمان سخن می گفت، افزود: “بخش مهمی از اقتصاد خاورمیانه تحت نفوذ چند شرکت بزرگ معدود قرار دارد که یا دولتی هستند یا ارتباطات گسترده ای با دولت ها دارند. آنها اغلب به دلیل قرابت سیاسی و پشتیبانی های صورت گرفته، نیازی به رقابت با دیگران ندارند و این موجب کاهش انگیزه برای نوآوری و رقابت  کردن می شود. در نتیجه، چند شرکت معدود در منطقه در موقعیتی هستند که می توانند در بازارهای جهانی رقابت نمایند.”‏
لاگارد در ادامه گفت: تقویت شرکت های کوچک و متوسط و طبقه متوسط یک عامل مهم برای رشد و رونق اقتصادهای در حال گذار است، اما طبقه متوسط در کشورهای متاثر از انقلاب های عربی سال ۲۰۱۱، ضعیف شده است.‏
رئیس صندوق بین المللی پول ادامه داد: “در بسیاری از کشورها، نظیر مصر، اردن و مراکش، امروز سهم طبقه متوسط از ثروت اجتماعی پایین تر از دهه ۱۹۶۰ است…موقعیت نسبی طبقه متوسط از دهه ۱۹۹۰ به این طرف بهبود نیافته است.”‏
لاگارد همچنین گفت: “خبر خوب این است که وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی در حال گذار رو به رشد به نظر می رسد…کشورهایی نظیر مراکش در حال برداشت ثمره تلاش های خود در تنوع بخشی و افزایش میزان صادرات و سرمایه گذاری خارجی هستند”.‏
وی در ادامه اظهارات خود گفت: “…ثبات اقتصادی باید یک اولویت کلیدی باقی بماند…بودجه های دولتی خارج از کنترل، افزایش بدهی، تورم بالا یا کاهش حجم ذخایر ارزی می تواند بیش از پیش جلوی پیشرفت کشورها را بگیرد و قشری که بیشترین صدمه را در این بین می بیند قشر فقیر جامعه است.”‏
لاگارد افزود: “کشورهای عربی در حال گذار امروز با بحران بیکاری تکان دهنده ای مواجه اند و این مشکل باید مورد توجه قرار گیرد…نرخ بیکاری به طور متوسط ۱۳ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری در بین جوانان بیش از دو برابر و در حد ۲۹ درصد است…از سال ۲۰۱۰، تعداد کسانی که از کار بیکار شده اند ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.”‏
وی سیاستهایی را برای تقویت طبقه متوسط مورد اشاره قرار داد که عبارتند از: ثبات بخش کلان اقتصادی، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد شغل برای جوانان و پایبندی به قوانین.‏

ایلنا: رئیس صندوق بین المللی پول تسلط شرکت های بزرگ بر اقتصاد خاورمیانه را به ضرر این منطقه دانست و گفت: برای کاهش تسلط شرکت های بزرگ در خاورمیانه، باید اقدامات بیشتری انجام شود.‏
وی که چندی پیش در کنفرانس منطقه ای صندوق بین المللی پول در رباط عمان سخن می گفت، افزود: “بخش مهمی از اقتصاد خاورمیانه تحت نفوذ چند شرکت بزرگ معدود قرار دارد که یا دولتی هستند یا ارتباطات گسترده ای با دولت ها دارند. آنها اغلب به دلیل قرابت سیاسی و پشتیبانی های صورت گرفته، نیازی به رقابت با دیگران ندارند و این موجب کاهش انگیزه برای نوآوری و رقابت  کردن می شود. در نتیجه، چند شرکت معدود در منطقه در موقعیتی هستند که می توانند در بازارهای جهانی رقابت نمایند.”‏
لاگارد در ادامه گفت: تقویت شرکت های کوچک و متوسط و طبقه متوسط یک عامل مهم برای رشد و رونق اقتصادهای در حال گذار است، اما طبقه متوسط در کشورهای متاثر از انقلاب های عربی سال ۲۰۱۱، ضعیف شده است.‏
رئیس صندوق بین المللی پول ادامه داد: “در بسیاری از کشورها، نظیر مصر، اردن و مراکش، امروز سهم طبقه متوسط از ثروت اجتماعی پایین تر از دهه ۱۹۶۰ است…موقعیت نسبی طبقه متوسط از دهه ۱۹۹۰ به این طرف بهبود نیافته است.”‏
لاگارد همچنین گفت: “خبر خوب این است که وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی در حال گذار رو به رشد به نظر می رسد…کشورهایی نظیر مراکش در حال برداشت ثمره تلاش های خود در تنوع بخشی و افزایش میزان صادرات و سرمایه گذاری خارجی هستند”.‏
وی در ادامه اظهارات خود گفت: “…ثبات اقتصادی باید یک اولویت کلیدی باقی بماند…بودجه های دولتی خارج از کنترل، افزایش بدهی، تورم بالا یا کاهش حجم ذخایر ارزی می تواند بیش از پیش جلوی پیشرفت کشورها را بگیرد و قشری که بیشترین صدمه را در این بین می بیند قشر فقیر جامعه است.”‏
لاگارد افزود: “کشورهای عربی در حال گذار امروز با بحران بیکاری تکان دهنده ای مواجه اند و این مشکل باید مورد توجه قرار گیرد…نرخ بیکاری به طور متوسط ۱۳ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری در بین جوانان بیش از دو برابر و در حد ۲۹ درصد است…از سال ۲۰۱۰، تعداد کسانی که از کار بیکار شده اند ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.”‏
وی سیاستهایی را برای تقویت طبقه متوسط مورد اشاره قرار داد که عبارتند از: ثبات بخش کلان اقتصادی، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد شغل برای جوانان و پایبندی به قوانین.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1976