ترامپ دروغ می گوید؛ما ثروتمند نبودیم!

0
۱,۵۴۳ بازدید

رئیس‌جمهور آمریکا در مبارزات تبلیغاتی خود یک جمله ثابت در مورد ایران دارد. «اوباما ۱۵۰میلیارد دلار به علاوه ۸/۱ میلیارد دلار پول نقد در اختیار ایران قرار داده بود.کشور بسیار ثروتمندی بودند و حالا آنها کشور بسیار فقیری هستند.» به باور من ترامپ دروغ می گوید. اگر او راست می گوید پس چرا در آن سالهایی که کشور ثروتمند و پر از دلارهای نفتی بود؛ باز هم مانند امروز بسیاری از مشکلات سرجای خود بودند.

سجادبهزادی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

رئیس‌جمهور آمریکا در مبارزات تبلیغاتی خود یک جمله ثابت در مورد ایران دارد. «اوباما ۱۵۰میلیارد دلار به علاوه ۸/۱ میلیارد دلار پول نقد در اختیار ایران قرار داده بود.کشور بسیار ثروتمندی بودند و حالا آنها کشور بسیار فقیری هستند.» به باور من ترامپ دروغ می گوید. اگر او راست می گوید پس چرا در آن سالهایی که کشور ثروتمند و پر از دلارهای نفتی بود؛ باز هم مانند امروز بسیاری از مشکلات سرجای خود بودند.

آنچه دربودجه سال جاری، به عنوان منبع اصلی درآمد دولت برای اداره کشور تعیین شده است در برابر ۱۵۰میلیارد دلار رقم ناچیزی است. پس چرا سال از نیمه نگذشته بود که دولت در هزینه کرد ودرآمد خود درمانده شد. پس آن ۱۵۰میلیارد دلار بی زبان که ترامپ می گوید کجا رفته است؟مگر در این مملکت چقدر باید بی برنامه گی، ناکارآمدی و فساد بوده باشد که اکنون بخشی از آن ۱۵۰میلیارد دلار برای اداره کشور در دست نباشد؟ این پرسش بسیاری را از وضعیت کشور  نگران می کند و با هدف تسکین بخشیدن به دردها و آلام ها، دلمان می خواهد بگوییم ترامپ دروغ می گوید.

اگر۱۵۰میلیارد دلار ادعای ترامپ راست بود وما کشور ثروتمندی بودیم؛ چرا چرخ اقتصاد کشور آنچنان ترمیم نشد که در این چند ساله دوران «پسا‌ اوباما» اینقدر وابسته به شرق و غرب نباشیم و زندگی مان پر از بیم و اضطراب نباشد.

ترامپ دروغ می گوید؛ ما ثروتمند نبودیم. باور کردنی نیست، همین چهار سال پیش ۱۵۰میلیارد دلار پول داشتیم و اکنون برای اداره کشور محتاج نان شب و یک قلم داروی انسولین باشیم. اگر ما کشور ثروتمندی بودیم امروز آنقدر بخش درمان کشور درمانده نبود که برای بیماران کرونایی اش تختی نباشد و بسیاری در صف مرگ باشند؛ اگر آن میلیارد میلیارد دلار ادعایی ترامپ راست بود، از این دلارها حداقل اندکی باید مانده باشد تا به فریاد وزیر بهداشت برسد ویک میلیارد دلار از آن ۱۵۰میلیارد دلار به بخش درمان کشور کمک شود و امروز در بزرگترین چالش قرن که همان شیوع بیماری کرونا است رتبه دوم فوتی کرونا در دنیا متعلق به ما نباشد.

من مانده ام اگر آن همه میلیارد دلار راست بود وما در ۴ سال گذشته، کشور ثروتمندی بودیم چرا آن زمان نیز به اصطلاح عامیانه «بار من بارم بود». آن زمان هم من کارگر فقیری بودم که روزم به سختی شب می شد و در پی لقمه نانی به هر دری می زدم و بیکاری بیداد می کرد.نارضایتی و بی اعتمادی با ۱۵۰ میلیارد دلار همانقدرجدی بود که اکنون با بی دلاری شاهد هستیم.

می توان چندین کشور توسعه یافته را نام برد که روی هم مجموعه دارایی های آنها با رشد شاخص های رفاه و خوشبختی که در جامعه دارند در یک سال به ۱۵۰ میلیارد دلار نمی رسد؛پس چگونه است این دلارها بهبود مشهودی در وضعیت رفاه وزندگی طبقات متوسط وپایین جامعه ایران ایجاد نکرد.

برخی در جامعه امروز ایران این عبارت را مدام تکرار می کنند برای ما چه فرقی می کند کشورثروتمند باشد یا فقیر. روحانی رئیس جمهور ما باشد یا غیر روحانی، کشور درجنگ و تحریم باشد و یا در صلح … و باورهایی از این دست.اکنون این نوع باور وتفکراز لایه های پنهان جامعه به لایه های آشکار آن رسیده است و یکی از خطرناک ترین باورهایی است که سیستم باید آن را جدی بگیرد.

ثروت حکومت موجب فضیلت و رفاه جامعه می شود اما اگر ثروت در یک سیستم مایه خیر و رفاه مردمانش نباشد، به قول «مونتسکیو»، «شر می شود و انسان باید به خاطر آن پوزش بخواهد.»

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=117311