تدوین برنامه صادراتی مهمترین کمک دولت به صادرکنندگان است

0
۲۸۰ بازدید

گروه بازار: یکی از مهمترین کمکهای دولت به صادرکنندگان در شرایط کنونی تدوین برنامه صادراتی کشور و روشن کردن آینده برای صادرکنندگان است.‏
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:اجرای فلسفه درست تشکیل ‘مناطق آزاد’ که همان استفاده از این مناطق برای توسعه صادرات و ورود فناوریهای جدید به کشور می باشد، مورد تقاضای صادرکنندگان است که می تواند بر صادرات غیرنفتی تاثیر مثبتی بگذارد.‏
شافعی افزود: ورود فناوریهای جدید به ایران تضمین کننده توسعه صادرات است چون صادارت وقتی موفق و پایدار خواهد بود که در کشور، تولید قوی وجود داشته باشد.‏
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: به عنوان سفیران اقتصادی رسالت داریم تا تبلیغات منفی اقتصادی که در خارج از کشور برای ایران انجام می شود تاثیر بگذاریم و آن را از بین ببریم.‏
وی افزود: برای قرار گرفتن در ویترینهای جهانی باید خون دلها خورد چون همه به این ویترینها چشم دارند و مواظب هستند کالای تولید داخلی ما از آن برداشته شود تا بلافاصله کالای خودشان را جایگزین کنند.‏
شافعی ادامه داد: اما وقتی این کالا جایگزین شد دیگر امکان ورود مجدد نیست لذا برنامه ریزان اقتصادی کشور باید تلاش کنند تا این خون دلها از بین نرود.‏
وی همچنین مدعی شد: بخش قابل توجهی از میزان صادرات کشور که خیلی هم به آن توجه می شود و از آن به عنوان موفقیت یاد می کنیم ناشی از برنامه ریزی برای توسعه صادرات نبوده است.‏
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: حضور ایران در بازارهای بادآورده ای مثل آسیای مرکزی، افغانستان و عراق ناشی از تلاش نبوده است بلکه بخاطر اتفاقات و تحولات سیاسی خارج از اراده ما بوده است.‏
وی گفت: با وجود آنکه این اتفاق باید به عنوان یک موقعیت ویژه مورد توجه قرار می گرفت، چون برنامه اساسی و بلندمدتی در این زمینه وجود نداشت به شیوه هایی خود رو در این بازارها عمل شد لذا پایداری ایران در این بازارها نیز تضمین نشده است.‏
شافعی افزود: بنابراین می توان ادعا کرد کمبود اساسی امروز ما ‘نبود برنامه جامع، راهبردی و بلندمدت مشخص برای توسعه صادرات’ است و به همین خاطر نمی توانیم مدعی شویم آینده صادرات کشور پایدار و توفیق آمیز است.‏
وی گفت: در کشور ایران رویه های اقتصادی ناپیدا و نامطمئن است، وضوح کمی دارد و مقررات با ثباتی نداریم بنابراین برنامه ریزان باید برای باثبات کردن و مطمئن نمودن این رویه ها و مقررات تلاش کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7206