کد خبر: 7206
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

تدوین برنامه صادراتی مهمترین کمک دولت به صادرکنندگان است

تدوین برنامه صادراتی مهمترین کمک دولت به صادرکنندگان است

گروه بازار: يکي از مهمترين کمکهاي دولت به صادرکنندگان در شرايط کنوني تدوين برنامه صادراتي کشور و روشن کردن آينده براي صادرکنندگان است.‏
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت:اجراي فلسفه درست تشکيل 'مناطق آزاد' که همان استفاده از اين مناطق براي توسعه صادرات و ورود فناوريهاي جديد به کشور مي باشد، مورد تقاضاي صادرکنندگان است که مي تواند بر صادرات غيرنفتي تاثير مثبتي بگذارد.‏
شافعي افزود: ورود فناوريهاي جديد به ايران تضمين کننده توسعه صادرات است چون صادارت وقتي موفق و پايدار خواهد بود که در کشور، توليد قوي وجود داشته باشد.‏
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: به عنوان سفيران اقتصادي رسالت داريم تا تبليغات منفي اقتصادي که در خارج از کشور براي ايران انجام مي شود تاثير بگذاريم و آن را از بين ببريم.‏
وي افزود: براي قرار گرفتن در ويترينهاي جهاني بايد خون دلها خورد چون همه به اين ويترينها چشم دارند و مواظب هستند کالاي توليد داخلي ما از آن برداشته شود تا بلافاصله کالاي خودشان را جايگزين کنند.‏
شافعي ادامه داد: اما وقتي اين کالا جايگزين شد ديگر امکان ورود مجدد نيست لذا برنامه ريزان اقتصادي کشور بايد تلاش کنند تا اين خون دلها از بين نرود.‏
وي همچنين مدعي شد: بخش قابل توجهي از ميزان صادرات کشور که خيلي هم به آن توجه مي شود و از آن به عنوان موفقيت ياد مي کنيم ناشي از برنامه ريزي براي توسعه صادرات نبوده است.‏
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: حضور ايران در بازارهاي بادآورده اي مثل آسياي مرکزي، افغانستان و عراق ناشي از تلاش نبوده است بلکه بخاطر اتفاقات و تحولات سياسي خارج از اراده ما بوده است.‏
وي گفت: با وجود آنکه اين اتفاق بايد به عنوان يک موقعيت ويژه مورد توجه قرار مي گرفت، چون برنامه اساسي و بلندمدتي در اين زمينه وجود نداشت به شيوه هايي خود رو در اين بازارها عمل شد لذا پايداري ايران در اين بازارها نيز تضمين نشده است.‏
شافعي افزود: بنابراين مي توان ادعا کرد کمبود اساسي امروز ما 'نبود برنامه جامع، راهبردي و بلندمدت مشخص براي توسعه صادرات' است و به همين خاطر نمي توانيم مدعي شويم آينده صادرات کشور پايدار و توفيق آميز است.‏
وي گفت: در کشور ايران رويه هاي اقتصادي ناپيدا و نامطمئن است، وضوح کمي دارد و مقررات با ثباتي نداريم بنابراين برنامه ريزان بايد براي باثبات کردن و مطمئن نمودن اين رويه ها و مقررات تلاش کنند.‏