تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در سال ۹۱‏

0
۷۳۲ بازدید

دیوان محاسبات از دلایل عدم واریز پول نفت به خزانه پرده برداشت ‏
دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ ، از تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.‏
به گزارش مهر، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۱ در خصوص تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ‏ISO‏ می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.‏
‏ شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به عنوان بخشی از سهم ۱۴.۵ درصدی  شرکت ملی نفت ایران از وصولی های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۱ و سنوات قبل، باقی مانده وجوه وصولی به مبلغ ۵۳  میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم و حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده است.‏
بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۱، با نرخ مبادله تسعیر و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع (۱۲.۲۶۰ ریال) تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت ۱۴.۵ و ۸۵.۵ درصد بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.‏
خزانه داری کل کشور مبلغ ۷ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت های پالایشی و مبلغ ۲۶۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها را به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده است.‏
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ‏ISO‏ می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.”‏

دیوان محاسبات از دلایل عدم واریز پول نفت به خزانه پرده برداشت ‏
دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ ، از تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.‏
به گزارش مهر، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۱ در خصوص تخلف حدود ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ‏ISO‏ می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.‏
‏ شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به عنوان بخشی از سهم ۱۴.۵ درصدی  شرکت ملی نفت ایران از وصولی های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۱ و سنوات قبل، باقی مانده وجوه وصولی به مبلغ ۵۳  میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم و حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده است.‏
بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۱، با نرخ مبادله تسعیر و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع (۱۲.۲۶۰ ریال) تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت ۱۴.۵ و ۸۵.۵ درصد بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.‏
خزانه داری کل کشور مبلغ ۷ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت های پالایشی و مبلغ ۲۶۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها را به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده است.‏
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۶۷ دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ‏ISO‏ می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۴ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.”‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1298