کد خبر: 1298
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در سال ۹۱‏

تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت در سال ۹۱‏

ديوان محاسبات از دلايل عدم واريز پول نفت به خزانه پرده برداشت ‏
ديوان محاسبات با تهيه گزارش مقايسه‌اي تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 ، از تخلف حدود 1.5 ميليارد دلاري يکي از زيرمجموعه‌هاي شرکت ملي نفت ايران در عدم واريز پول فروش نفت ايران پرده برداشت.‏
به گزارش مهر، در گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 91 در خصوص تخلف حدود 1.5 ميليارد دلاري شرکت ملي نفت آمده است: شرکت ملي نفت ايران از طريق يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران طي سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و ميعانات گازي به ارزش يک ميليارد و 4 ميليون و 609 هزار و 167 دلار با سررسيد قبل از دي ماه سال 1391 به شرکت ‏ISO‏ مي نمايد. شرکت مذکور، در تاريخ سررسيد، بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور را وصول نمي نمايد. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاريخ 1391.10.4 از جانب اتحاديه اروپا تحريم شده و بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور وصول نشده است.‏
‏ شرکت ملي نفت ايران پس از برداشت مبلغ دو ميليارد و 645 ميليون و 900 هزار دلار به عنوان بخشي از سهم 14.5 درصدي  شرکت ملي نفت ايران از وصولي هاي نفت خام و ميعانات گازي صادراتي سال 1391 و سنوات قبل، باقي مانده وجوه وصولي به مبلغ 53  ميليارد و 781 ميليون و 400 هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت هاي بيع متقابل به طور مستقيم و حساب هاي خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نموده است.‏
بدهي ارزي مشتريان نفت خام و ميعانات گازي در پايان سال 1391، با نرخ مبادله تسعير و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع (12.260 ريال) تحت عنوان تعديلات در دفاتر مالي شرکت ملي نفت ايران ثبت و به نسبت 14.5 و 85.5 درصد بين دولت (خزانه داري کل کشور) و شرکت ملي نفت ايران تسهيم شده است.‏
خزانه داري کل کشور مبلغ 7 هزار و 253 ميليارد و 730 ميليون ريال از سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت ايران از محل واريز نقدي بابت خوراک شرکت هاي پالايشي و مبلغ 264 ميليارد و 262 ميليون ريال از سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت ايران از محل واريز نقدي بابت ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي ها را به حساب هدفمندسازي يارانه ها واريز نموده است.‏
شرکت ملي نفت ايران از طريق يکي از شرکت هاي زيرمجموعه اين شرکت طي سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و ميعانات گازي به ارزش يک ميليارد و 4 ميليون و 609 هزار و 167 دلار با سررسيد قبل از دي ماه سال 1391 به شرکت ‏ISO‏ مي نمايد. شرکت مذکور، در تاريخ سررسيد، بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور را وصول نمي نمايد. متعاقباً شرکت ‏ISO‏ در تاريخ 1391.10.4 از جانب اتحاديه اروپا تحريم شده و بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور وصول نشده است."‏