کد خبر: 6831
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۳

تحویل مسکن مهر با تعهدات و ودیعه اولیه نشدنی است

تحویل مسکن مهر با تعهدات و ودیعه اولیه نشدنی است

وزیر راه و شهر سازی گفت: اگر تصور صاحبان مسکن مهر بر این است که دولت می تواند خانه های مهر را براساس تعهدات اولیه تحویل دهد، این امر انتظاری غیرواقعی و نشدنی است‎.

‎عباس آخوندی در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که آیا ودیعه اولیه مسکن مهر در زمان تحویل افزایش یافته است، افزود: اگر بخواهیم وارد 'نقد' مسکن مهر شویم معتقدم این طرح سر تا پا نقد است‎.
‎وی با بیان آنکه دولت قبل قراردادهای ثابتی را برای مسکن مهر با وجود تورم ۳۵ درصدی، سه سال پیش منعقد کرده است ، اظهار داشت: این در حالی است که طرح نیاز به مکان یابی، طراحی مهندسی، اجرا، نحوه و قرارداد دارد که البته تمام این مراحل با وجود نواقصی اجرایی شده است‎.
‎وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با وجود این ایرادات دولت یازدهم خود را متعهد کرده که این طرح را به نحوی که آسیبی به مردم نرسد به پایان برساند‎.
‎وی با تاکید بر آنکه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیری می شود، افزود: طرح های مسکن مهر در حال پیشرفت و به صورت میانگین ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‎.
‎وزیر راه و شهرسازی گفت: از آنجا که پایه طرح مسکن مهر بسیار بزرگ است ۱۷ درصد باقی مانده به معنای ۱۷ درصد از بیش از دو میلیون مسکن است که رقم بالایی است. آخوندی اظهار امیدواری کرد سفره مسکن مهر در سال ۹۴ جمع شود‎.