تحلیل رییس جمهور از شرایط تازه خاورمیانه : طلوع دوباره بدر اسلامی

0
۴۷۲ بازدید

تحلیل رئیس جمهور از شرایط تازه خاورمیانه
طلوع بدر اسلامی، غروب هلال شیعی
گروه سیاسی
politics@jahaneghtesad.com
دکتر حسن روحانی رییس جمهور کشورمان روز گذشته در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت حاضر شد و به تبیین دیدگاه های خود پیرامون مسائل مهم مذهبی و سیاسی در منطقه پرداخت.
مذهب از دیرپاترین عناصر شکل دهنده هویت خاورمیانه است. این گهواره تمدن موطن ادیان و مذاهب گوناگونی است و اگر چه مسلمانان در معنای کلیه مذاهب و فرق اسلامی در این منطقه واجد اکثریت هستند اما اقلیت های قومی و مذهبی متعددی قرن هاست که در این منطقه زندگی می کنند.
این دیرپایی و سترگی و تعدد، مذهب را در کنار سایر شاخصه های پیچیده حیات مردمان خاورمیانه، به یکی از اصلی ترین عناصر تعیین کننده فرایندهای سیاسی مبدل کرده است. صحنه سیاسی خاورمیانه سال هاست که عرصه رویارویی های متعدد است و مذاهب گوناگون همواره در متن این رویارویی ها حضور داشته اند. گاه مایه و جوهر اصلی این کشاکش ها بوده اند و گاه تنها رنگی به جدال های سیاسی وقومی بخشیده اند بی آن که تفکیک کامل آن ها از هم میسر باشد.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ سرآغاز دور جدیدی از رویارویی میان پیروان دو مذهب بزرگ اسلامی در منطقه خاورمیانه بود که اکثریت مطلق مردمان این منطقه را تشکیل می دادند. به قدرت رسیدن یک رژیم انقلابی در بزرگ ترین کشور شیعه منطقه به اندازه کافی برای حاکمان شیخ نشین های سنتی عرب در حاشیه خلیج فارس، و رژیم بعث در عراق ، خطرناک به شمار می رفت، چه رسد به آن که ایدئولوژی این حکومت جدید، رسما دینی وشیعی بود و علاوه بر آن که یک مرجع تقلید شیعه رهبر بلا منازع این انقلاب به مشار می رفت، روحانیون شیعه و جوانان متاثر از قرائتی انقلابی از تشیع، مهم ترین کارگزاران این حکومت جدید بودند.
همین وحشت شدید از میدان گرفتن یک حکومت انقلابی شیعی در ایران بود که محرک بسیاری از حاکمان کشورهای سنی منطقه به خصوص شیخ نشین های خلیج فارس و عربستان سعودی برای مواجه با ایران شد. مواجه ای که در حمایت از رژیم بعثی صدام حسین در جنگ علیه ایران متجلی شد.
صدام اما شیعه و سنی نمی شناخت و بعد از ایران به سراغ کویت رفت و کاخ های شیشه ای حاکمان حاشیه جنوبی خلیج فارس را نشانه گرفت. آن رژیم ناآرام دیر نپایید و در یکی از بزرگترین لشکرکشی های تاریخ فروافتاد تا عراق صحنه جدال تمام قد شیعیان، اهل سنت و البته کردها باشد.
قدرت گرفتن شیعیان در عراق پس از صدام و نزدیکی رهبران سیاسی عراق نوظهور در کنار گرایش تاریخی شیعیان جنوب عراق به ایران بود که حاکمان سنی منطقه را بار دیگر به هراس انداخت. نخستین بار پادشاه اردن بود که در واکنش به قدرت گرفتن شیعیان سخن از هلال شیعی گفت. هلالی که از بحرین آغاز می شد از ایران و عراق و سوریه می گذشت و به لبنان ختم می شد. اشاره ای به سرزمین هایی که در آن یا شیعیان در  اکثریت بودند، یا اقلیتی که حکومت را در اختیار داشتند و یا گروه موثری بودند که سرنخ های سیاسی به آن ها ختم می شد. کار هراس از عبدالله اردن به سایرین کشید و به این ترتیب، نخستین اولویت عربستان و متحدانش در منطقه، مهار هلال شیعی شد.
بهار عربی از راه رسید. موج دموکراسی خواهی زود در شن زارهای خاورمیانه زمین گیر شد و طوفان قیام های مردمی به آشوب نبردهای فرقه ای و مذهبی کشیده شد. افراط گرایی سنی، بالیده در دامن افراط وهابیت و فربه شده از دلارهای نفتی روانه کشورهای منطقه شد تا شاهان و شیوخ عرب از هلال خیالی در امان بدارند. سودای رویارویی با هلال شیعی سوریه را در بحران چند پاره کرد و عراق را زمین گیر. بحرین هم در آشوبی طولانی فرو رفت.
با به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران و عزم او برای حل منازعه هسته ای ایران، هراس عربستان و متحدانش در منطقه تشدید شد. آن ها، از هر آن چه توانستند دریغ نکردند که کار توافق به سامان نرسد، کار اما به انجام رسید و با حل منازعه ایران و غرب تهران دست بالاتری در منازعات خاورمیانه یافت. بیم رقیبان از ایران غیر منزوی و متحد با جهان ، بارها رهبران غرب را به منطقه کشاند تا به آن ها پیرامون حفظ امنیتشان اطمینان دهند.
اما شیخ دیپلمات تکیه زده بر کرسی ریاست جمهوری ایران و وزیر خارجه اش گویی راهبردی دیگر دارند. تسری الگوی حل منازعه هسته ای به بحران های خاورمیانه. گفتگو بر مبنای به رسمیت شناختن منافع طرفین و جستجوی راه های میانه ای که در آن ها بی آن که طرفی شکست بخورد همه پیروز شوند. همین سوداست که این روزها محمد جواد ظریف را به سفرهای متعدد منطقه ای واداشته است.
روحانی و مقامات دولتش دریافته اند که کوفتن بر طبل جدال های مذهبی هیچ حاصلی جز به آتش کشیدن سرنوشت مردمان رنج دیده ندارد و تنها در سایه احترام متقابل میان مذاهب اسلامی است که می توان به آینده امیدوار بود. و این راهبرد چیزی بود که حسن روحانی را دیروز به سخن گفتن از قمر و بدر اسلامی به جای هلال شیعی واداشت.
روحانی : باید در مقابل تحریف دین بایستیم
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: دیروز مقابل دین زدایی ایستادیم ، امروز باید مقابل تحریف دین بایستیم.
وی تاکید کرد: دشمن می خواهد ما را از اسلام واقعی جدا کند و دین را منشا خشونت قرار دهد.
رییس قوه مجریه تصریح کرد: درست است اسلام دین قدرت و اقتدار است اما همزمان دین صلح، سلم و سلام است، اسلام هم شمشیر دارد اما جز در ضرورت از این شمشیر استفاده نمی کند. شمشیر در نیام می ماند با منطق و استدلال با جهان و دنیا سخن می گوید.
روحانی ادامه داد: نگذاریم دشمنان از طریق گروه های تروریستی دین اسلام که دین برکت برای همه انسان ها است ، دین کشتار، خشونت و نابودی معرفی کنند.
ما هلال شیعه نداریم،قمر و بدر اسلام داریم
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مکتب اهل بیت (ع) مکتب تفسیر واقعی اسلام و قرآن است، گفت: برخلاف آنها که امروز می خواهند در منطقه ما تفرقه بیندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم.
روحانی افزود: همه ما مسلمانان یکپارچه و متحد در برابر کفر و نفاق عالم هستیم. مرز اسلام نه مرز خون ،نه مرز نژاد و نه مرز افراط است، مرز اسلام مرز اعتقاد، ایمان و اخلاق است.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به جهانیان اعلام کرد این بزرگ ترین قدرت اجتماعی قدرت فرهنگی و قدرت سیاسی که توان مدیریت و اداره جامعه را دارد و می تواند همزمان با استبداد، استعمار و استثمار بجنگد ومبارزه کند و بدون تکیه بر شرق علیه غرب یا بدون تکیه بر غرب علیه شرق با تکیه بر ایمان یک ملت و امت در برابر همه قدرت های شرق و غرب بایستد و پیروز شود.
وی یادآور شد: انقلاب اسلامی در اواسط قرن گذشته که در آغاز به صورت نهضت اسلامی کار خود را آغاز کرد بعد از ۱۶ سال مبارزه به پیروزی رسید و پرچم احیای دین را در سراسر جهان بر افراشت.
وی یادآور شد: موج انقلاب اسلامی به جهانیان اعلام کرد که مرز اسلام نه مرز خون، نه مرز نژاد، نه مرز افراط است، مرز اسلام مرز اعتقاد، ایمان و اخلاق است و لذا این الگو و این ایمان مرزهای نظامی و مرزهای جغرافیایی را نمی شناسد.
وی افزود: ما در یک دنیای آزاد که تک صدایی نیست ، صداهای مختلف را می شنویم و گوش فرا می دهیم اما قدرت گزینش بهترین ها را داریم و خواهیم داشت، اسلام دینی است که سرآغاز حکومتش بر پایه یک پیمان آغاز شد.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیمان عقبه سرآغازی بود برای استقرار اسلام به عنوان یک حکومت و حاکمیت در مدینه و ادامه این راه هم با قانون و قرارداد با قبایل و ادیان و مذاهب بود.
روحانی گفت: این دین همان دینی است در مکه با یهود و نصارا و کفار پیمان و قرارداد بست و تا زمانی که آنها پای قرارداد ماندند، پیامبر (ص) هم پای قرارداد ماند.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصل وحدت
رییس دولت یازدهم همچنین اظهار داشت: امام راحل به ما یاد داد که چگونه پیروان اهل بیت (ع)، شیعیان و اهل سنت در کنار هم باشند و برادرانه با هم زندگی کنند، رهبر معظم انقلاب هم همواره بر اصل وحدت تاکید کرده و به ما آموخته اند که با دیگران متحد باشیم.
روحانی یادآور شد: دشمن می خواهد دین قانون، اخلاق، برادری، عطوفت و رحمت را به دین خشونت، افراط، کشتار، تفرقه و انشقاق تبدیل کند.
وی با تاکید بر این که ما باید در برابر این انحراف و تحریف مقاومت کنیم و بایستیم، تصریح کرد: ایران اسلامی امروز یک نمونه است در این کشور همانند عصر پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) که حاکمیت و حکمت اکثریت بود اما حقوق اقلیت حفظ می شد، در این کشور مبنا اسلام و مردم سالاری است اما حقوق اقلیت محفوظ و برادری در میان شیعه و سنی برقرار است.
رییس جمهوری همچنین گفت: مردم ما عاشق اهل بیت (ع) هستند و از مسلمان، ارمنی و زرتشتی در روز عاشورا و تاسوعا به حسین بن علی (ع) و یارانش احترام می گذارند و سر فرود می آورند و تفاوتی بین شیعه و سنی، مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد..
روحانی تاکید کرد: کلمه سواء امروز دنیای عاری از خشونت و جهان اسلام عاری از انشقاق و افتراق است که از جامعه ایران نه تنها اهل سنت با ما برادرند و از حاکمیت، رهبری قانون و قانون اساسی دفاع می کنند، حتی در بسیاری از بخش های مرزی، مرزبانان سرزمین ما هستند. در کردستان، ترکمن صحرا، بخشی از خراسان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مرزهای این سرزمین است که برادران اهل سنت به خوبی از آن حفاظت و حراست می کنند.
وی افزود: دشمن می خواهد ما را از اسلام و دین جدا کند و دین را منشا خشونت قرار دهد در حالی که همه ادیان آسمانی در پی کرامت انسانی بودند.
ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) صبح دیروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با شعار «همبستگی و هم افزایی برای پیشبرد اهداف اسلام» در اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد.
در این اجلاس چهار روزه ۷۰۰ میهمان خارجی از ۱۳۰ کشور و برخی شخصیت های سیاسی و فرهنگی ایرانی شرکت دارند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14878