کد خبر: 3753
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳

تحقق ۹۵ درصد بودجه مالیاتی پیش بینی شده

تحقق ۹۵ درصد بودجه مالیاتی پیش بینی شده

ايلنا: معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين مطلب كه 5 ميليون و 200 هزار اظهارنامه الكترونيكي ارسال شده است افزود: حدود 95 درصد بودجه اي که سازمان امور مالياتي براي تير ماه و چهار ماهه اول سال جاري پيش‌بيني کرده بود تحقق يافت.‏

حسين وکيلي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد روز گذشته به پايان رسيد گفت: چيزي در حدود 5 ميليون و 200 هزار اظهار نامه الکترونيکي دريافت کرده‌ايم.‏
وي با اشاره به اينکه نتيجه رضايت بخش بوده است افزود: اين ميزان خود اظهاري نسبت به سال گذشته حدود ده درصد افزايش داشته است و آنچه که ما پيش‌بيني کرده بوديم حاصل شده است.‏
معاون سازمان امور مالياتي باتاکيد براينکه مهلت تسليم اظهارنامه بموجب قانون تعيين شده و قابل تمديد نيست تصريح کرد: تاريخ در قانون معين شده است و تمديد آن در دست سازمان امور مالياتي نيست.‏
وي درخصوص وضعيت افرادي که در اين مهلت اقدام به ارسال اظهارنامه نکرده‌اند گفت: در مورد کساني که اظهارنامه ارسال کرده‌اند رسيدگي‌ها براساس اظهار خودشان انجام خواهد شد اما فعاليت افرادي که از ارسال اظهارنامه در مدت تعيين شده خودداري کرده اند براساس تحقيقات، اسناد و مدارک واصله، شواهد و قرائن موجود صورت مي‌گيرد.‏