کد خبر: 7243
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳

تحقق ‏‎۵۹‎‏ درصدی پیش بینی های سیمان ایلام

تحقق ‏‎۵۹‎‏ درصدی پیش بینی های سیمان ایلام

شرکت سيمان ايلام در سه ماهه سوم سال مالي جاري با اختصاص ‏1004‏ ريال سود به ازاي هر سهم به ‏59‏ درصد از پيش بيني هايش رسيد.

شرکت سيمان ايلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 دي ماه 93 را با سرمايه 412 ميليارد و 500 ميليون ريالي مبلغ 1750 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 1706 ريال اعلام کرده استو طي دوره 9 ماهه منتهي به 30 مر ماه سال جاري با اختصاص 1004 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 59 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.‏