کد خبر: 101819
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

تحریم داخلی را غافل نشوید

تحریم داخلی را غافل نشوید سیدرضا نوحی - کارشناس اقتصادی-در هفته ای گذشت فرصتی دست داد تا پای صحبت چند تولید کننده و فعال اقتصادی بنشینم. یکی از گلایه های اصلی این عزیزان بی رحمی و برخورد نامناسب ممیزان و روسای حوزه های مالیاتی بود. صدور برگ تشخیص با افزایش های ۵۰ و حتی ۱۰۰ درصدی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از موضوعات بحث بود. در وضعیتی که تحریم ناجوانمردانه، شرایط تولید را برای تولیدکننده بسیار سخت تر از پیش کرده تاحدی که تامین نقدینگی و واردات مواد اولیه از دغدغه های جانکاه مدیران این بنگاه ها شده، چنین افزایش مالیاتی، واقعا بر چه اساسی صورت گرفته است؟! مگر غیر از افزایش سرسام آور هزینه ها، در آمد فعالان بخش خصوصی به همین نسبت افزایش یافته است؟ این فعالان نیز یا باید با حوزه توافق نموده یا با ارائه اعتراض راهی هیات های مالیاتی شده تا بلکه گشایشی در پرونده خود را شاهد باشند که معمولا هم نیستند. در شرایطی که کشور در شرایط خاصی به سر می برد، چنین برخوردها بی منطقی جز این که تولید و بخش خصوصی را فلج کرده و در نهایت موجب بیکاری شاغلان دراین بخش شود نتیجه دیگری را در پی دارد؟ آیا اقداماتی چنین از سوی سازمان مالیاتی و سایر اداراتی ازین دست خود نوعی تحریم نیست؟ تحریم های ناجوانمردانه ترامپ باعث بخشی از مشکلات اقتصادیست اما روی دیگر سکه،برخوردهای سلیقه ای و بعضا  من درآوردی سازمانهای دولتی مسئول می باشد. اگر تیم اقتصادی دولت تلاش میکند تا راه هایی برای مقابله با تحریم ها و کاهش مشکلات ایرانیان بیابد، از سویی باید راه کارها و تصمیمات لازم را برای حمایت از فعالان بخش خصوصی اتخاذ نماید. این که گفته می شود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،فلان تصمیم را گرفته کافی نیست چرا که در عمل شاهد تحرک و اقدام لازم برای عملی شدن تصمیمات نیستیم. به صورت مثال آیا مصوبه ۹۵۲۰ مورخه ۹۶/۰۱/۳۰ این ستاد مبنی بر ملحوظ نظر قراردادن اظهار نامه های و صورت های مالی تسلیمی و اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهار نامه تسلیمی و خودداری از صدور برگ تشخیص، تاکنون اجرایی گردیده و یا اینکه صرفا بر روی کاغذ ثبت شده است؟ اگر کارشناسان تیم اقتصادی دولت اندکی به خود زحمت دهند به راحتی متوجه میشوند سازمان مالیاتی به این گونه مصوبات بی اعتنایی کرده در بر همان پاشنه تصمیمات من در آوردی می چرخد.