کد خبر: 2727
تاریخ انتشار: ۰۳ تیر ۱۳۹۳

تبعیض نسبت به شهروندان با هر دین، جنس و نژادی ممنوع است

تبعیض نسبت به شهروندان با هر دین، جنس و نژادی ممنوع است

"آمار جرایم کودکان نسبت به بزرگسالان بسیار با واقعیت فاصله دارد و در این راستا رهبران دینی می توانند با برانگیختن وجدان بشری در کاهش خشونت ها علیه کودکان تلاش جدی داشته باشند


."
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نفی خشونت و تبعیض علیه کودکان را مانند جهادی مقدس دانست و گفت: زیر پا گذاشتن حقوق بشر از جمله خشونت و تبعیض نسبت به تک تک شهروندان با هر دین، جنس و نژادی ممنوع است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی دولت، "محسن اسماعیلی" عضو حقوقدان شورای نگهبان روز سه شنبه در نخستین نشست تخصصی نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان گفت: کودکان به دلیل اینکه قادر به اعتراض نیستند قربانیان خاموش خشونت ها و تبعیض ها هستند و به همین دلیل دچار مرگ خاموش، سرخوردگی و خودکشی های فراوان می شوند.
وی با بیان اینکه کودکان قربانی خشونت و تبعیض نیازمند حمایت بیشتری است،ادامه داد: کودکان آینده سازان بشریت هستند بنابراین باید در حوزه کودکان سرمایه گذاری های فراوانی شود.
این استاد دانشگاه افزود: زیر پا گذاشتن حقوق بشر از جمله خشونت و تبعیض نسبت به تک تک شهروندان با هر دین، جنس و نژادی ممنوع است، به همین منظور در حقوق بین الملل نسبت به حقوق کودک توجه بیشتری شده است.
حقوقدان شورای نگهبان گفت: براساس آمار، بسیاری از خشونت علیه کودکان در پس پرده و پنهان است و ناظر بیرونی ندارد و کودکان قادر به اعلام آن نیستند.
اسماعیلی افزود: آمار جرایم کودکان نسبت به بزرگسالان بسیار با واقعیت فاصله دارد و در این راستا رهبران دینی می توانند با برانگیختن وجدان بشری در کاهش خشونت ها علیه کودکان تلاش جدی داشته باشند.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که از دین توجیهاتی برای خشونت ساخته می شود و دین ابزاری برای خشونت قرار گرفته است.

اسماعیلی اظهار داشت: امروز صحنه های بسیار تکان دهنده ای در جهان شاهد هستیم و خشونت های غیرقابل باوری در کشور عراق انجام می گیرد که از تعصبات دینی و سوء استفاده از آن ناشی می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر این روند شروع شد و امروز دین هراسی تعلیم داده شده است و کسانی در دنیا تمایل دارند که دین را به عنوان ابزاری برای خشونت و تروریسم معرفی کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه باید این برداشت نادرست رسوا شود، اظهار داشت: اینکه هر کسی را مستحق نابودی بدانند مغایر با دین است و باید رهبران دینی با نفی تعصب و اشاعه پیام دین به گرفتن این بهانه از دست بدخواهان بشریت اقدام کنند.
وی گفت: در آینده تاریخ بشری جاهلیت دیگری تکرار خواهد شد و خشونت ورزی نسبت به دیگران دوباره چهره زشتش را به بشریت نشان خواهد داد.
اسماعیلی اظهار داشت: باید در تبلیغ دینی و نشر معارف دینی کلام خشونت بار و رفتار تبعیض آمیز کنار گذاشته شود چرا که برای جذب دل های دیگران نباید از کلام خشن و رفتارهای آزاردهنده استفاده شود.
نقش تاثیرگذار رسانه در کاهش خشونت علیه کودکان
حقوقدان شورای نگهبان گفت: نباید نقش تاثیرگذار رسانه ها برای اقدامات موثر آنان در کاهش خشونت علیه کودکان فراموش کرد چرا که نقش رهبران دینی با استفاده از رسانه ها برای نفی خشونت و تبعیض بسیار می تواند موثر باشند.
وی تصریح کرد: اما متاسفانه برخی رسانه ها در سطح جهانی با حمایت های مشکوک جهانی بذر خشونت و تبعیض می پاشند و آثاری که از آن درو می کنند جلوی چشمان ماست.
وی در ادامه کمک به نفی خشونت و تبعیض علیه کودکان را مانند جهادی مقدس دانست و گفت: همه باید در این زمینه تلاش کنن