کد خبر: 97629
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاکید معاون وزیر تعاون بر نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور

تاکید معاون وزیر تعاون بر نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور تاکید معاون وزیر تعاون بر نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گروه تعاونی پیشگامان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان در بازدید کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت های گروه تعاونی پیشگامان بر ضرورت ایفای نقش فعال تعاونی ها در اقتصاد کشور تاکید شد. تشریح فعالیت شرکت های گروه تعاونی پیشگامان در حوزه های مختلف و بررسی شرایط اثرگذاری بیشتر بخش تعاون در اقتصاد کشور از مهمترین محورهای دیدار مدیران گروه تعاونی پیشگامان و مدیران بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید بود.