کد خبر: 95572
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

تامین مالی دغدغه مهم شرکت های نوپا

تامین مالی دغدغه مهم شرکت های نوپا عاطفه نیرآبادی- کارشناس ارشد کارآفرینی-همه ما شنیده ایم که حدود ۸۰درصد از کسب و کارها در طول پنج سال اول خود شکست خورده اند. شرکت های کوچک و متوسط (SME) بخش مهمی در جامعه اقتصادی هر کشوری هستند که در معرض مشکلات مالی بزرگ برای توسعه می باشند. با تحلیل منابع مالی شرکت ها، اعتقاد بر این است که علت مشکلات مالی به ضعف انباشت سود و کمبود کانال تامین مالی خارجی بستگی دارد. از طرفی امروزه بازارهای مالی با توجه به تکنولوژی و داده های قابل دسترس تغییرات زیادی را تجربه می کنند و سرمایه گذاران به عنوان بازیگران اصلی نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می کنند. کانال تامین مالی SMEها بسیار محدود است و شایع ترین منبع سرمایه صندوق های خودمختار سرمایه گذاری و سود پس از مالیات انباشته شده است. اما با توجه به درآمد اصلی کسب و کارها، رشد بخشیدن به SMEها، تنها با تکیه بر تجمع سود برای پاسخگویی به تقاضای صندوق کافی نیست. حمایت مالی خارجی که SMEها می توانند از آن استفاده کتتد، وام و صندوق حمایتی دولت می باشد. اما یکی از مهم ترین چالش های اساسی وام گرفتن، دشواری تامین وثیقه های بانکی است. از طرفی با توجه به نوپا بودن شرکت ها و عدم وجود اطلاعاتی بر مبنای عملکرد کسب و کارها ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بیشتر می شود. یکی از راههای پیشنهادی برای جذب سرمایه، تامین مالی جمعی یعنی استفاده از مقدار کمی سرمایه از تعداد زیادی سرمایه گذار در یک کسب و کار جدید است. در واقع این مدل از سرمایه گذاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در تعداد زیادی از پروژه ها به مقدار اندکی سرمایه گذاری کنند. استارتاپ ها برای دستیابی به سرمایه گذاری پایدار باید سیاست های سرمایه گذاری سنتی را با اطلاعات خاصی درباره موقعیت های هدفمند در طیف مدل درآمدی تکمیل کنند. آن ها باید یک تکنولوژی مناسب برای مقابله با چالش سرمایه گذاری اتخاذ کنند، سیستم مناسبی که نه تنها ظرفیت امروز مجموعه را بسنجد بلکه نیازهای آینده را هم پیش بینی کند. این امر مستلزم آن است که درک دقیقی از اهداف اصلی و ماموریت خود داشته باشند و نقاط بحرانی کسب و کار خود را بیابند. راه حل پیشنهادی دیگر ترکیب سرمایه گذاری و تبلیغات می باشد. شرکت های نوپا می توانند با تبلیغات و شناساندن طرح کسب و کار خود به جامعه هدف، سرمایه گذاران را جذب خود کرده و علاوه بر آن از حمایت صندوق های مالی دولتی هم بهره مند شوند. یک ابزار جدید تامین مالی برای شرکت ها و سرمایه گذاران، اوراق قرضه سبز است. اوراق قرضه سبز راه حلی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی است که درآمد حاصله از این اوراق قرضه برای استفاده در پروژه های سبز انجام می شود. شرکت می تواند اوراقی را منتشر کند و تعهد پرداخت سود آن را در آینده بدهد، سپس مبلغ جمع آوری شده را برای توسعه فعالیت های محیط زیستی استفاده می کند و سود آن را در فعالیت های شرکت خود بکار می برد.