کد خبر: 1119
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
گروه : یادداشت

تامین امنیت به دست مردم امکان پذیر است

تامین امنیت به دست مردم امکان پذیر است

دکتر پیمان فروزش
نماینده پیشین مردم زاهدان در مجلس هشتم شورای اسلامی

گروهک تروریستی جیش العدل که به تازگی پا به عرصه حضور گذاشته است با هدف ایجاد تفرقه و با توجه به نیات کشورهای استکباری در حوزه های مرزی ایران، دست به یک عملیات ناجوانمردانه زدند. که در نهایت با مذاکرات پیچیده منجر به آزادی هموطنان در بند ما شد.
باید این نکته را در نظر داشت گروهی همچون جیش العدل همیشه مورد عتاب مردم استان بوده و در این استان جایگاهی نداشتند. در جریان گرونگری مرزبانان کشورمان خشم مردم بر این گروه بسیار شدت گرفت و فشارهای مردمی، قومی و مذهبی ایجاد شد.
دلیل وقوع چنین عملیات هایی توسط این گروهک را جز جنون نمی توان نامید. برخی رسانه های خارجی و داخلی در جهت تخریب اهل سنت، تصور می کنند این گروهک ها به دنبال احقاق منافع اهل سنت هستند. این گروه ها به دنبال حق نیستند و تنها به ضرر مردم عمل می کنند و به دنبال منافع شوم خود هستند و به بهانه های مختلف دست به انجام عملیات های تروریستی می زنند. این علما، ریش سفیدان، استاندار و نمایندگان مردم هستند به دنبال منافع مردم هستند.
در این راستا در کنار تلاش ریش سفیدان و علما، استاندار جدید و مدیر کل اطلاعات استان بسیار هوشمندانه عمل کردند. این بار برای تحقق اهداف امنیتی نکته ای که همگان به دنبال آن بودند، اتقاق افتاد.این که امنیت استان را باید توسط مردم آن تامین شود. تمام دستگاه ها به این نتیجه رسیده اند که از تامین امنیت باید از نیرو های مردمی استفاده کرد.
با توجه به واگذاری تامین امنیت مرزی به نقش سپاه پاسداران باید به نقش بسیار مفید این ارگان در منطقه در سال های اخیر اشاره کرد. نهادینه شدن ارتباط با مردم و استفاده از خود آنها برای تامین امنیت نکته ای بود در زمان شهید سردار شوشتری به آن بهای بیشتری داده شد.