تازه های کتاب

0
۷۱۰ بازدید

‎”‎ما” به چاپ دوم رسید
نخستین مجموعه داستان علیرضا روشن با عنوان “ما” که از سوی نشر آموت منتشر شده بود؛ به چاپ دوم رسید‎.

‎روشن که در سال‌های گذشته، بیش از هر چیز با شعر کوتاه شناخته می‌شد و نخستین دفتر شعرش را نیز پیش از این با عنوان “کتاب نیست” از سوی نشر آموت منتشر کرده بود، در “ما” آثاری داستانی را که در مدت هفت سال گذشته نوشته بود، گردآوری کرده؛ هرچند که باور خود او، این آثار بیش از آنکه داستان باشند، متونی هستند که وی نتوانسته در قالب شعر، مفهوم موجود در آنها را بیان کند‎.‎این عنوان مجموعه که به تازگی به چاپ دوم رسیده است بر مبنای نوعی خواست و اشتراک جمعی در میان بخش‌هایی از جامعه که می‌توانند مخاطب داستان‌های این شاعر و نویسنده باشند؛ “ما” نامیده شده است‎.‎نخستین مجموعه شعر علیرضا روشن با عنوان “کتاب نیست” در سال ۱۳۹۰ از سوی نشر آموت منتشر و تاکنون در ۷ نوبت تجدید چاپ شده است‎.‎مجموعه داستان “ما” نوشته‌ی “علیرضا روشن” در ۱۲۰ صفحه و به قیمت ۶۰۰۰ تومان توسط “نشر آموت” منتشرشده است‎.

فرشته سکوت کرد‎…
‎‏”فرشته سکوت کرد” اثر هاینریش بُل، نویسنده مشهور آلمانی با ترجمه سعید فرهودی منتشر شد‎.
‎نشر نون رمانی از “هاینریش بُل”، نویسنده مشهور آلمانی را با عنوان “فرشته سکوت کرد” منتشر کرد. این رمان در سال‌های ۵۱-۱۹۴۹ نوشته شده است و چونان سرچشمه‌ای نیرومند خاطرات بُل را نمایان می‌سازد

‎”‎ما” به چاپ دوم رسید
نخستین مجموعه داستان علیرضا روشن با عنوان “ما” که از سوی نشر آموت منتشر شده بود؛ به چاپ دوم رسید‎.

‎روشن که در سال‌های گذشته، بیش از هر چیز با شعر کوتاه شناخته می‌شد و نخستین دفتر شعرش را نیز پیش از این با عنوان “کتاب نیست” از سوی نشر آموت منتشر کرده بود، در “ما” آثاری داستانی را که در مدت هفت سال گذشته نوشته بود، گردآوری کرده؛ هرچند که باور خود او، این آثار بیش از آنکه داستان باشند، متونی هستند که وی نتوانسته در قالب شعر، مفهوم موجود در آنها را بیان کند‎.‎این عنوان مجموعه که به تازگی به چاپ دوم رسیده است بر مبنای نوعی خواست و اشتراک جمعی در میان بخش‌هایی از جامعه که می‌توانند مخاطب داستان‌های این شاعر و نویسنده باشند؛ “ما” نامیده شده است‎.‎نخستین مجموعه شعر علیرضا روشن با عنوان “کتاب نیست” در سال ۱۳۹۰ از سوی نشر آموت منتشر و تاکنون در ۷ نوبت تجدید چاپ شده است‎.‎مجموعه داستان “ما” نوشته‌ی “علیرضا روشن” در ۱۲۰ صفحه و به قیمت ۶۰۰۰ تومان توسط “نشر آموت” منتشرشده است‎.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2213