بیمه ای ها در اولین ماه سال چقدر خسارت پرداخت کردند؟

0
۳۳۱ بازدید

شرکت های بیمه در فروردین ۱۳۹۴ حدود ۱۰.۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود ۵.۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند.

براساس گزارش اداره تحلیل های آماری، حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۲۸.۲ درصد رشد نسبت به فروردین سال گذشته به حدود ۱۰.۳هزار میلیارد ریال رسید. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به حدود ۶۳.۵ درصد رسید و ۳۶.۵ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.براساس این گزارش، شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، دانا، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۷۹.۴ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.طبق این گزارش، تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با ۶.۴ درصد رشد نسبت به مدت فروردین سال قبل حدود ۲.۶ میلیون فقره بود. طی این مدت همچنین ۴۰.۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۱۶.۳درصد به رشته بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۱۳.۷درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود ۵.۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با فروردین سال قبل، ۴.۶ درصد رشد نشان می دهد. ۵۷.۷ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.شرکت های بیمه نزدیک به ۱.۲ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته است.۳۷.۸ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه در رشته بیمه درمان و ۳۳.۸ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است. بیمه زندگی نیز ۷.۴ درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12902