کد خبر: 7176
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

بی‌توجهی ‏‎۲۱‎‏ بانک و مؤسسه به بخشنامه بانک مرکزی

بی‌توجهی ‏‎۲۱‎‏ بانک و مؤسسه به بخشنامه بانک مرکزی

براساس بخشنامه بانک مرکزي بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري بايد امروز (اول آذر) اطلاعات درخواست‌شده براساس ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري را منتشر کنند ولي تنها 4 بانک صادرات، کارآفرين، ايران‌زمين و شهر برخي اطلاعات خود را در خروجي سايت‌هاي‌شان قرار داده‌اند.

بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري به همراه شرکت پست بانک امروز طبق بخشنامه بانک مرکزي و دستورالعمل "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري" بايد اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي (تسهيلات به تفکيک عقود، شاخص‌هاي مرتبط با اجزاي مانده سپرده‌ها و تسهيلات و ...)، اطلاعات مربوط به مديريت ريسک (به تفکيک انواع ريسک اعتباري، نقدينگي، عملياتي و بازار)، شاخص‌هاي مرتبط با تسهيلات کلان و تسهيلات به اشخاص مرتبط، سرمايه‌گذاري و مشارکت حقوقي، مطالبات غير جاري، دارايي‌هاي ثابت (اموال غيرمنقول و تمليکي) و کفايت سرمايه، اطلاعات مربوط به حاکميت شرکتي و کنترل داخلي (ساختار هيات‌ مديره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومي)، اطلاعات مربوط به رويدادهاي بااهميت شامل تغيير در سرمايه، اعضاي هيات‌ مديره... را روي سايت خود قرار دهند.‏

امروز فقط بانک‌هاي ايران زمين و کارآفرين، صادرات و شهر برخي مورد نياز را در سايت قرار داده‌اند. بانک کارآفرين گزارش مربوطه را در قالب ‏PDF‏ روي سايت قرار داده است.بانک صادرات هم تنها بخشي از اطلاعات صورتي‌هاي مالي بانک شهر تنها تسهيلات پرداختي به تفکيک عقود و ترازنامه را منتشر کرده استبانک‌هاي سينا، پاسارگاد، دي، پارسيان، قوامين، تجارت، ملت، سامان، سرمايه، اقتصاد نوين، گردشگري، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد و خاورميانه گزارشي در اين باره منتشر نکرده‌اند.بانک اقتصاد نوين تنها گزارش سه ماهه اول صورت‌هاي مالي امسال را منتشر کرده و البته گزارش دوره‌هاي قبل هم در سايت قرار داده است اما در اين گزارش‌ها به مباحث مديريت ريسک، حاکميت شرکتي و کنترل داخلي و ساير موارد پرداخته نشده است.بانک سرمايه تنها صورت‌هاي مالي ميان دوره 31 شهريور 93 و سال‌هاي گذشته را منتشر کرده و اطلاعات مورد نظر در سايت نيست.بانک رفاه، گزارش مديريت ريسک بانک را منتشر کرده اما اطلاعات ديگر که در دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري در سايت وجود ندارد. آخرين گزارش صورت‌هاي مالي هم مربوط به سال 91 است.موسسات کوثر مرکزي، عسکريه و توسعه گزارش مشخصي در اين باره روي خروج سايت قرار نداده‌اند.بانک ملت تنها گزارشي با عنوان شفافيت مالي منتشر کرده که اغلب گزينه‌هاي آن مربوط به تسهيلات اعطايي و سود است. اين گزارش بسياري از موارد مورد تاکيد در دستورالعمل بانک مرکزي را ندارد.براساس اين گزارش، دو بانک ايران زمين و کارآفرين تنها بانک‌هاي اجرا کننده دستورالعمل "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري" بوده‌اند و بانک صادرات و رفاه کارگران هم تا حدودي براي اجراي آن گام برداشته‌اند.‏