کد خبر: 7238
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳

بیمه جامع آتش‌سوزی و سرمایه‌گذاری راهی بازار شد

بیمه جامع آتش‌سوزی و سرمایه‌گذاری راهی بازار شد

مدير بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه ايران از ارائه بيمه جامع آتش سوزي و سرمايه‌گذاري اين مجموعه تحت عنوان بيمه "سبا" خبر داد.

محمد رضايي با بيان اينکه در اين بيمه نامه تسهيلات مناسب تري نسبت به بيمه نامه آتش سوزي براي بيمه گذاران درنظر گرفته شده است،افزود: پيش از اين بيمه‌گذاراني که بيمه نامه آتش سوزي خريداري مي‌کردند فقط از تسهيلات اين بيمه نامه درصورت بروز حوادث بهره‌مند مي‌شدند و اگر هم دچارحوادث نمي‌شدند اعتبار بيمه نامه شان بعد از تاريخ انقضا به پايان مي رسيد و در صورت تمايل و با درخواست کتبي، بيمه‌نامه آنان تمديد مي‌شد.وي افزود:در بيمه نامه طرح" سبا" به جاي عقد قرارداد يک ساله آتش سوزي، بيمه گذار قرارداد پنج ساله آتش سوزي و سرمايه گذاري با بيمه ايران منعقد مي کند و از خدمات اين بيمه نامه بهره مند مي شود.مدير بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه ايران درباره مزيت‌هاي بهره مندي بيمه گذاران از بيمه نامه طرح "سبا" تصريح کرد: بيمه گذاران با خريد اين بيمه نامه علاوه براستفاده از خدمات بيمه نامه هاي آتش سوزي و خطرات تبعي ازخدمات بيمه نامه سرمايه گذاري نيز استفاده خواهند کرد.‏

مدير بيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران درباره گروه‌هاي برخوردار از اين طرح اظهار کرد:‌ در مرحله نخست تنها بيمه گذاران واحدهاي مسکوني ازاين طرح مي‌توانند استفاده کنند وبراي ساير بيمه گذاران از جمله بيمه گذاران بزرگ صنعتي در حال بررسي و طراحي بيمه نامه جديد هستيم.رضايي در خصوص ساير مزاياي بيمه‌نامه‌هاي آتش سوزي و سرمايه گذاري به شرايط و موقعيت جغرافيايي ايران اشاره کرد و افزود:‌ کشورمان درمجموعه کشورهاي پرخطر از نظر حوادث طبيعي همانند زلزله، سيل و توفان است بر همين اساس انتظار مي‌رود ضريب نفوذ بيمه‌هاي آتش سوزي بيش از اين باشد اما در حال حاضر ضريب نفوذ اين بيمه نامه بين 5 تا 6 درصد است.به گفته وي اين آمار براي کشوري با اين ضريب ريسک بالا و قرارداشتن در بين 10 کشور پرحادثه دنيا بسيار کم است و اصلا به چشم نمي آيد.‏