کد خبر: 2438
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

بیش از ۱۰ میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و آبی صادر شد

بیش از ۱۰ میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و آبی صادر شد

گروه بازار: مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي گفت: طي دو ماهه نخست سال جاري در مجموع هفت ميليون و 19 هزار تن کالاي نفتي و غيرنفتي از مرزهاي زميني و آبي وارد کشور و 10 ميليون و 400 هزار تن کالا از مرزهاي کشور صادر شده است.‏

به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي؛ فرامرز مداح افزود: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در واردات 19 درصد و در صادرات کالا به کشورهاي خارجي شش درصد افزايش داشته است.‏
وي گفت: در پي اقدامات مؤثر وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در زمينه بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل و تسهيل در امر صادرات و ترانزيت کالا از مرزهاي جاده اي کشور با همکاري و توانمندي بخش هاي خصوصي و حمايت هاي لازم از سوي دولت روند صادرات در سطح خوبي روبه رشد بوده است.‏
مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي افزود: از مجموع کالاهاي صادر شده 22 درصد کالاي نفتي و 78 درصد کالاي غيرنفتي بوده و از مجموع کالاهاي وارد شده 7 درصد کالاهاي نفتي و 93 درصد کالاي غيرنفتي بودند.‏
مداح با اشاره به اينکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده 8 درصد، راه آهن 2 درصد و سهم دريا 90 درصد است، اظهار داشت: از مجموع کالاهاي صادر شده، ميزان يک ميليون و 129 هزار تن کالا از طريق مرزهاي جاده اي از کشور خارج و ميزان 226 هزار تن کالا از طريق مرزهاي جاده اي به کشور وارد شده است.‏
وي در زمينه عملکرد مرزهاي جاده اي در واردات کالا به کشور، گفت: از ميان مرزهاي جاده اي کشور، مرز بازرگان با سهم 61درصدي فعال ترين مرز در زمينه واردات کالا به کشور به شمار مي رود. پس از آن مرزهاي آستارا و ميرجاوه به ترتيب با 18 و 10 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.‏
وي افزود: عملکرد مرزهاي جاده اي در زمينه صادرات کالا از کشور نشان مي دهد، مرز بازرگان با 24 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي دوغارون با 21 و آستارا با 12 درصد قرار دارند.‏
مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات با بيان اينکه سهم کاميون هاي ايراني در صادرات کالا 58 درصد و در جابه جايي واردات کالا 43 درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهاي صادر شده بيشترين ميزان به افغانستان و ترکيه و از مجموع کالاهاي وارد شده بيشترين ميزان از ترکيه و آذربايجان بوده است.‏
وي با اشاره به اينکه طي مدت مذکور، 37 هزار مسافر با 3800 دستگاه وسيله نقليه مسافري وارد کشور شده اند، افزود: در جابه جايي اين مسافران سهم اتوبوس 46 درصد، ميني بوس 4 درصد و سواري 50 درصد بوده است.‏
همچنين تعداد 65 هزار نفر توسط 6400 دستگاه وسيله نقليه مسافري از کشور خارج شده اند که سهم اتوبوس 58 درصد، ميني بوس 2 درصد و سواري 40 درصد بوده است.‏
مداح درخصوص آمار تردد وسايل نقليه مسافري در مرزهاي کشور گفت: در مدت مذکور، بيشترين تردد وسايل نقليه مسافري در مرزهاي دوغارون با 31 درصد و بيله سوار با 17 درصد بوده است.‏
وي خاطرنشان کرد: از مجموع مسافران وارد شده به کشور 19 هزار نفر مسافر خارجي و 18 هزار نفر مسافر ايراني بوده و از مجموع مسافران خارج شده از کشور 24 هزار نفر مسافر خارجي و 41 هزار نفر مسافر ايراني از مرزهاي جاده اي کشور خارج شده اند.‏