بیش از ۱۰ میلیون تن کالا از مرزهای زمینی و آبی صادر شد

0
۵۴۹ بازدید

گروه بازار: مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: طی دو ماهه نخست سال جاری در مجموع هفت میلیون و ۱۹ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد کشور و ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شده است.‏

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ فرامرز مداح افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در واردات ۱۹ درصد و در صادرات کالا به کشورهای خارجی شش درصد افزایش داشته است.‏
وی گفت: در پی اقدامات مؤثر وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه بهبود زیرساخت های حمل و نقل و تسهیل در امر صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جاده ای کشور با همکاری و توانمندی بخش های خصوصی و حمایت های لازم از سوی دولت روند صادرات در سطح خوبی روبه رشد بوده است.‏
مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: از مجموع کالاهای صادر شده ۲۲ درصد کالای نفتی و ۷۸ درصد کالای غیرنفتی بوده و از مجموع کالاهای وارد شده ۷ درصد کالاهای نفتی و ۹۳ درصد کالای غیرنفتی بودند.‏
مداح با اشاره به اینکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده ۸ درصد، راه آهن ۲ درصد و سهم دریا ۹۰ درصد است، اظهار داشت: از مجموع کالاهای صادر شده، میزان یک میلیون و ۱۲۹ هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده ای از کشور خارج و میزان ۲۲۶ هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده ای به کشور وارد شده است.‏
وی در زمینه عملکرد مرزهای جاده ای در واردات کالا به کشور، گفت: از میان مرزهای جاده ای کشور، مرز بازرگان با سهم ۶۱درصدی فعال ترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می رود. پس از آن مرزهای آستارا و میرجاوه به ترتیب با ۱۸ و ۱۰ درصد در رده های بعدی قرار دارند.‏
وی افزود: عملکرد مرزهای جاده ای در زمینه صادرات کالا از کشور نشان می دهد، مرز بازرگان با ۲۴ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای دوغارون با ۲۱ و آستارا با ۱۲ درصد قرار دارند.‏
مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه سهم کامیون های ایرانی در صادرات کالا ۵۸ درصد و در جابه جایی واردات کالا ۴۳ درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهای صادر شده بیشترین میزان به افغانستان و ترکیه و از مجموع کالاهای وارد شده بیشترین میزان از ترکیه و آذربایجان بوده است.‏
وی با اشاره به اینکه طی مدت مذکور، ۳۷ هزار مسافر با ۳۸۰۰ دستگاه وسیله نقلیه مسافری وارد کشور شده اند، افزود: در جابه جایی این مسافران سهم اتوبوس ۴۶ درصد، مینی بوس ۴ درصد و سواری ۵۰ درصد بوده است.‏
همچنین تعداد ۶۵ هزار نفر توسط ۶۴۰۰ دستگاه وسیله نقلیه مسافری از کشور خارج شده اند که سهم اتوبوس ۵۸ درصد، مینی بوس ۲ درصد و سواری ۴۰ درصد بوده است.‏
مداح درخصوص آمار تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای کشور گفت: در مدت مذکور، بیشترین تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای دوغارون با ۳۱ درصد و بیله سوار با ۱۷ درصد بوده است.‏
وی خاطرنشان کرد: از مجموع مسافران وارد شده به کشور ۱۹ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۸ هزار نفر مسافر ایرانی بوده و از مجموع مسافران خارج شده از کشور ۲۴ هزار نفر مسافر خارجی و ۴۱ هزار نفر مسافر ایرانی از مرزهای جاده ای کشور خارج شده اند.‏

گروه بازار: مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: طی دو ماهه نخست سال جاری در مجموع هفت میلیون و ۱۹ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد کشور و ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شده است.‏

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ فرامرز مداح افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در واردات ۱۹ درصد و در صادرات کالا به کشورهای خارجی شش درصد افزایش داشته است.‏
وی گفت: در پی اقدامات مؤثر وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در زمینه بهبود زیرساخت های حمل و نقل و تسهیل در امر صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جاده ای کشور با همکاری و توانمندی بخش های خصوصی و حمایت های لازم از سوی دولت روند صادرات در سطح خوبی روبه رشد بوده است.‏
مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: از مجموع کالاهای صادر شده ۲۲ درصد کالای نفتی و ۷۸ درصد کالای غیرنفتی بوده و از مجموع کالاهای وارد شده ۷ درصد کالاهای نفتی و ۹۳ درصد کالای غیرنفتی بودند.‏
مداح با اشاره به اینکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده ۸ درصد، راه آهن ۲ درصد و سهم دریا ۹۰ درصد است، اظهار داشت: از مجموع کالاهای صادر شده، میزان یک میلیون و ۱۲۹ هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده ای از کشور خارج و میزان ۲۲۶ هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده ای به کشور وارد شده است.‏
وی در زمینه عملکرد مرزهای جاده ای در واردات کالا به کشور، گفت: از میان مرزهای جاده ای کشور، مرز بازرگان با سهم ۶۱درصدی فعال ترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می رود. پس از آن مرزهای آستارا و میرجاوه به ترتیب با ۱۸ و ۱۰ درصد در رده های بعدی قرار دارند.‏
وی افزود: عملکرد مرزهای جاده ای در زمینه صادرات کالا از کشور نشان می دهد، مرز بازرگان با ۲۴ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای دوغارون با ۲۱ و آستارا با ۱۲ درصد قرار دارند.‏
مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه سهم کامیون های ایرانی در صادرات کالا ۵۸ درصد و در جابه جایی واردات کالا ۴۳ درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهای صادر شده بیشترین میزان به افغانستان و ترکیه و از مجموع کالاهای وارد شده بیشترین میزان از ترکیه و آذربایجان بوده است.‏
وی با اشاره به اینکه طی مدت مذکور، ۳۷ هزار مسافر با ۳۸۰۰ دستگاه وسیله نقلیه مسافری وارد کشور شده اند، افزود: در جابه جایی این مسافران سهم اتوبوس ۴۶ درصد، مینی بوس ۴ درصد و سواری ۵۰ درصد بوده است.‏
همچنین تعداد ۶۵ هزار نفر توسط ۶۴۰۰ دستگاه وسیله نقلیه مسافری از کشور خارج شده اند که سهم اتوبوس ۵۸ درصد، مینی بوس ۲ درصد و سواری ۴۰ درصد بوده است.‏
مداح درخصوص آمار تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای کشور گفت: در مدت مذکور، بیشترین تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای دوغارون با ۳۱ درصد و بیله سوار با ۱۷ درصد بوده است.‏
وی خاطرنشان کرد: از مجموع مسافران وارد شده به کشور ۱۹ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۸ هزار نفر مسافر ایرانی بوده و از مجموع مسافران خارج شده از کشور ۲۴ هزار نفر مسافر خارجی و ۴۱ هزار نفر مسافر ایرانی از مرزهای جاده ای کشور خارج شده اند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2438