کد خبر: 2154
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۳

بورس مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است

بورس مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است

گروه بازارسرمايه : :يک فعال بازار سرمايه با بيان اينکه 93 سال با ثبات تري براي بازار خواهد بود، گفت: بازار سرمايه هنوز مناسب ترين گزينه براي سرمايه گذاري است و نگراني خاصي در اين بازار مشاهده نمي شود ‎.‎
زينت مرادي نيا، عضو هيات مديره کارگزاري تامين سرمايه نوين، در گفت و گو با سنا، وضعيت بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر بازار سرمايه منتظر است تا ابهامات موجود در حوزه اقتصادي و سياسي رفع شده و تکليف مذاکرات هسته اي، نرخ ارز، نرخ سود بانکي، صنعت سيمان، قيمت گذاري صنعت خودرو و محصولات لبني روشن شود؛ لذا تا روشن شدن اين موضوع بازار در حالت انتظار قرار دارد‎.‎
وي با بيان اينکه بازار سرمايه در حالت انتظار قرار دارد، افزود: در حال حاضر اخبار ضد و نقيضي از صنعت خودرو، سيمان و لبنيات منتشر شده و بازار را تحت تاثير قرار داده است به طوري که در حال حاضر بازار بر اساس شايعات حرکت مي کند‎.‎
اين کارگزار بورس خاطرنشان کرد: افزايش نرخ ارز در سال 91 تاثير خود را روي بازار سرمايه در سال 92 گذاشت به طوري که سودهاي زيادي حاصل شد اما پيش بيني مي شود که تغييرات شديدي در سال 93 رخ ندهد به همين دليل سال 93 سال با ثبات تري براي بازار سرمايه خواهد بود‎.‎
مرادي نيا تاکيد کرد: بازار سرمايه از بيشترين پتانسيل در بين ساير بازارها برخوردار است زيرا رکود در بازارهاي ديگر زياد بوده و چشم انداز آنها کاهشي است تا افزايشي يعني افزايش آنها کمتر از نرخ تورم است‎.‎
وي تصريح کرد: بازار سرمايه هنوز مناسب ترين گزينه براي سرمايه گذاري است و با برطرف شدن ابهامات پتانسيل آن افزايش مي يابد بنابراين نگراني خاصي در بازار مشاهده نمي شود‎.‎
عضو هيات مديره کارگزاري تامين سرمايه نوين با بيان اينکه به بازار سرمايه اميدوار هستيم، اظهار کرد: هر کدام از ابهامات که برطرف شود اطمينان بيشتر سرمايه گذاران به سمت بازار سرمايه جلب خواهد شد‎.‎
مرادي نيا خاطرنشان کرد: در صورتيکه ريسک هاي موجود کاهش يافته و ابهاماتي مانند نرخ سود بانکي، يکسان سازي نرخ ارز و مذاکرات هسته اي روشن شود، بازدهي سال 93 از ميانگين نرخ تورم بيشتر خواهد شد‎.‎
وي تاکيد کرد: در صورتيکه اتفاق غير مترقبه اي رخ ندهد، بازار سرمايه بهترين گزينه براي سرمايه گذاري در سال جاري و سال هاي آينده خواهد بود‎.‎