بورس مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است

0
۳۳۶ بازدید

گروه بازارسرمایه : :یک فعال بازار سرمایه با بیان اینکه ۹۳ سال با ثبات تری برای بازار خواهد بود، گفت: بازار سرمایه هنوز مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است و نگرانی خاصی در این بازار مشاهده نمی شود ‎.‎
زینت مرادی نیا، عضو هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین، در گفت و گو با سنا، وضعیت بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر بازار سرمایه منتظر است تا ابهامات موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی رفع شده و تکلیف مذاکرات هسته ای، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، صنعت سیمان، قیمت گذاری صنعت خودرو و محصولات لبنی روشن شود؛ لذا تا روشن شدن این موضوع بازار در حالت انتظار قرار دارد‎.‎
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در حالت انتظار قرار دارد، افزود: در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی از صنعت خودرو، سیمان و لبنیات منتشر شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که در حال حاضر بازار بر اساس شایعات حرکت می کند‎.‎
این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ تاثیر خود را روی بازار سرمایه در سال ۹۲ گذاشت به طوری که سودهای زیادی حاصل شد اما پیش بینی می شود که تغییرات شدیدی در سال ۹۳ رخ ندهد به همین دلیل سال ۹۳ سال با ثبات تری برای بازار سرمایه خواهد بود‎.‎
مرادی نیا تاکید کرد: بازار سرمایه از بیشترین پتانسیل در بین سایر بازارها برخوردار است زیرا رکود در بازارهای دیگر زیاد بوده و چشم انداز آنها کاهشی است تا افزایشی یعنی افزایش آنها کمتر از نرخ تورم است‎.‎
وی تصریح کرد: بازار سرمایه هنوز مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است و با برطرف شدن ابهامات پتانسیل آن افزایش می یابد بنابراین نگرانی خاصی در بازار مشاهده نمی شود‎.‎
عضو هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین با بیان اینکه به بازار سرمایه امیدوار هستیم، اظهار کرد: هر کدام از ابهامات که برطرف شود اطمینان بیشتر سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه جلب خواهد شد‎.‎
مرادی نیا خاطرنشان کرد: در صورتیکه ریسک های موجود کاهش یافته و ابهاماتی مانند نرخ سود بانکی، یکسان سازی نرخ ارز و مذاکرات هسته ای روشن شود، بازدهی سال ۹۳ از میانگین نرخ تورم بیشتر خواهد شد‎.‎
وی تاکید کرد: در صورتیکه اتفاق غیر مترقبه ای رخ ندهد، بازار سرمایه بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در سال جاری و سال های آینده خواهد بود‎.‎

گروه بازارسرمایه : :یک فعال بازار سرمایه با بیان اینکه ۹۳ سال با ثبات تری برای بازار خواهد بود، گفت: بازار سرمایه هنوز مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است و نگرانی خاصی در این بازار مشاهده نمی شود ‎.‎
زینت مرادی نیا، عضو هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین، در گفت و گو با سنا، وضعیت بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر بازار سرمایه منتظر است تا ابهامات موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی رفع شده و تکلیف مذاکرات هسته ای، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، صنعت سیمان، قیمت گذاری صنعت خودرو و محصولات لبنی روشن شود؛ لذا تا روشن شدن این موضوع بازار در حالت انتظار قرار دارد‎.‎
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در حالت انتظار قرار دارد، افزود: در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی از صنعت خودرو، سیمان و لبنیات منتشر شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که در حال حاضر بازار بر اساس شایعات حرکت می کند‎.‎
این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ تاثیر خود را روی بازار سرمایه در سال ۹۲ گذاشت به طوری که سودهای زیادی حاصل شد اما پیش بینی می شود که تغییرات شدیدی در سال ۹۳ رخ ندهد به همین دلیل سال ۹۳ سال با ثبات تری برای بازار سرمایه خواهد بود‎.‎
مرادی نیا تاکید کرد: بازار سرمایه از بیشترین پتانسیل در بین سایر بازارها برخوردار است زیرا رکود در بازارهای دیگر زیاد بوده و چشم انداز آنها کاهشی است تا افزایشی یعنی افزایش آنها کمتر از نرخ تورم است‎.‎
وی تصریح کرد: بازار سرمایه هنوز مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است و با برطرف شدن ابهامات پتانسیل آن افزایش می یابد بنابراین نگرانی خاصی در بازار مشاهده نمی شود‎.‎
عضو هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین با بیان اینکه به بازار سرمایه امیدوار هستیم، اظهار کرد: هر کدام از ابهامات که برطرف شود اطمینان بیشتر سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه جلب خواهد شد‎.‎
مرادی نیا خاطرنشان کرد: در صورتیکه ریسک های موجود کاهش یافته و ابهاماتی مانند نرخ سود بانکی، یکسان سازی نرخ ارز و مذاکرات هسته ای روشن شود، بازدهی سال ۹۳ از میانگین نرخ تورم بیشتر خواهد شد‎.‎
وی تاکید کرد: در صورتیکه اتفاق غیر مترقبه ای رخ ندهد، بازار سرمایه بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در سال جاری و سال های آینده خواهد بود‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2154