بورس در شرایط انتظار به سر می برد

0
۳۰۲ بازدید

گروه بازارسرمایه :افزایش قیمت حامل های انرژی، کنترل قیمت ها، ; کمبود نقدینگی در بازار، افزایش نرخ ارز، خروج برخی سرمایه گذاران بزرگ و کنترل تورم از جمله مواردی است که موجب کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار شده بود

‎عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی، کنترل قیمت ها، ; کمبود نقدینگی در بازار، افزایش نرخ ارز، خروج برخی سرمایه گذاران بزرگ و کنترل تورم از جمله مواردی است که موجب کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار شده بود‎.‎
مصطفی حقیقی مهماندار با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای جلب اعتماد زمان نیاز دارند، تصریح کرد: در صورت حمایت های عملی دولت و مجلس، دوباره رونق به بازار سرمایه باز خواهد گشت‎.‎
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه یکی از عوامل افت قیمت ها در بورس اوراق بهادار برخی ابهامات در روند مذاکرات بین المللی است، تصریح کرد: عامل دیگر، احکام قوه قضاییه است،به طوری که هم اکنون احکام قوه قضاییه در خصوص فروش سهام بدهکاران بزرگ به عنوان رد دیون سهل ترین راه است‎.‎
مدیرعامل کارگزاری آبان با تاکید بر اینکه انتظار مردم از بازار سرمایه سود بیشتر از بازار پول است، خاطرنشان کرد: زمانی که سود تضمین شده، ثابت و بدون ریسک با تبلیغات گسترده بانک ها بیش از ۲۳ درصد است، انتظارات مردم از بازار سرمایه با توجه به ریسک بالاتر بازار سهام نسبت به سود بانکی، بالاتر می رود‎.‎
حقیقی مهماندار ابراز داشت: کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه خواهد بود. البته در اردیبهشت ماه امسال مصوبه کاهش نرخ سودهای بانکی ابلاغ شد، اما هنوز بانک هایی هستند که با نرخ بالا، سپرده جذب می کنند‎.‎
عضو شورای عالی بورس انتشار اوراق تبعی سهام و اوراق آتی سهام را از دیگر راهکارها برای رونق دوباره بازار سرمایه مطرح کرد و افزود: چنانچه شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود، حضور این گروه از سرمایه گذاران می تواند در بلندمدت به رونق و توسعه بازار سهام کمک کند‎.‎

گروه بازارسرمایه :افزایش قیمت حامل های انرژی، کنترل قیمت ها، ; کمبود نقدینگی در بازار، افزایش نرخ ارز، خروج برخی سرمایه گذاران بزرگ و کنترل تورم از جمله مواردی است که موجب کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار شده بود

‎عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی، کنترل قیمت ها، ; کمبود نقدینگی در بازار، افزایش نرخ ارز، خروج برخی سرمایه گذاران بزرگ و کنترل تورم از جمله مواردی است که موجب کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار شده بود‎.‎
مصطفی حقیقی مهماندار با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای جلب اعتماد زمان نیاز دارند، تصریح کرد: در صورت حمایت های عملی دولت و مجلس، دوباره رونق به بازار سرمایه باز خواهد گشت‎.‎
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه یکی از عوامل افت قیمت ها در بورس اوراق بهادار برخی ابهامات در روند مذاکرات بین المللی است، تصریح کرد: عامل دیگر، احکام قوه قضاییه است،به طوری که هم اکنون احکام قوه قضاییه در خصوص فروش سهام بدهکاران بزرگ به عنوان رد دیون سهل ترین راه است‎.‎
مدیرعامل کارگزاری آبان با تاکید بر اینکه انتظار مردم از بازار سرمایه سود بیشتر از بازار پول است، خاطرنشان کرد: زمانی که سود تضمین شده، ثابت و بدون ریسک با تبلیغات گسترده بانک ها بیش از ۲۳ درصد است، انتظارات مردم از بازار سرمایه با توجه به ریسک بالاتر بازار سهام نسبت به سود بانکی، بالاتر می رود‎.‎
حقیقی مهماندار ابراز داشت: کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه خواهد بود. البته در اردیبهشت ماه امسال مصوبه کاهش نرخ سودهای بانکی ابلاغ شد، اما هنوز بانک هایی هستند که با نرخ بالا، سپرده جذب می کنند‎.‎
عضو شورای عالی بورس انتشار اوراق تبعی سهام و اوراق آتی سهام را از دیگر راهکارها برای رونق دوباره بازار سرمایه مطرح کرد و افزود: چنانچه شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود، حضور این گروه از سرمایه گذاران می تواند در بلندمدت به رونق و توسعه بازار سهام کمک کند‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3250