کد خبر: 6797
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

به اتهام دستکاری در بازار مبادلات ارزی؛ ۵ بانک بزرگ بین المللی به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند

به اتهام دستکاری در بازار مبادلات ارزی؛  ۵ بانک بزرگ بین المللی به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند

ناکارآمدی بانک ها در به کار گیری ساز و کارهای کنترل فضا را برای کارگزاران جهت دستکاری در نرخ برابری ارزی در بازارها باز گذاشت. این نقایص اعتماد بازارها و اقدام برای اعمال اصلاحات بانکی را تحت شعاع قرار خواهد داد.


بانک های بزرگ بین المللی توسط مقامات بریتانیایی و آمریکایی ناظر بر امور مالی به اتهام دستکاری در بازار مبادلات ارزی به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند.به گزارش یورونیوز، پنج بانک بزرگ بین المللی توسط مقامات بریتانیایی و آمریکایی ناظر بر امور مالی به اتهام دستکاری در بازار مبادلات ارزی به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند.در این بین، بانک سوییسی «یو بی اس» موظف به پرداخت ۶۴۴ میلیون یورو با بیشترین جریمه مواجه شده است.بانکهای آمریکایی «سیتی گروپ» و «جی پی مورگان» به ترتیب ۵۳۹ میلیون و ۵۳۴ میلیون یورو جریمه شده اند.

بانک بریتانیایی آر بی اس نیز باید مبلغ ۵۱۱ میلیون یورو را پرداخت کند. در نهایت بانک «اچ اس بی سی» از همین کشور به پرداخت ۴۹۸ میلیون یورو محکوم شده است.مارتین ویتلی، رییس اجرایی نهاد ناظر بر امور مالی بریتانیا گفت: کارگزاران بانک پیش از مشتریان منافع خود را در نظر دارند. آنها بازارهای مالی را دستکاری کردند و یا اقدام به این کار کرده اند و اینچنین از اطمینان مردم و مقامات مالی سوء استفاده کردند.ناکارآمدی بانک ها در به کار گیری ساز و کارهای کنترل فضا را برای کارگزاران جهت دستکاری در نرخ برابری ارزی در بازارها باز گذاشت. این نقایص اعتماد بازارها و اقدام برای اعمال اصلاحات بانکی را تحت شعاع قرار خواهد داد.بدین ترتیب کارگزاران این بانکها به دستکاری در نرخ ارز و تبادل اطلاعات سری متهم هستند. ارتکاب جرایم انتسابی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ اعلام شده است. در این راستا، مقامات بریتانیایی درباره بانک بارکلیز نیز در حال تحقیق اند.