بهره وری اقتصادی طی سال های ۸۳ تا ۹۲ صفر بوده است

0
۳۰۹ بازدید

رئیس سازمان ملی بهره وری:‏

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: پرداخت دستمزد مطلوب تاثیر بسزایی بر افزایش بهره وری دارد بنابر این اگر دستمزد را به بهره وری ارتباط ندهیم نه به بهره وری و نه به عدالت اجتماعی دست خواهیم یافت.‏
رویا طباطبایی در گفت و گو با ایرنا، افزود: طی محاسبات انجام شده از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۲ (نزدیک به ۱۰ سال) نشان می دهد که بهره وری اقتصادی در کشور حدود صفر بوده است.‏
وی اظهار داشت: طی سالهای یادشده بهره وری نیروی کار ۱۰ تا ۱۱درصد رشد داشته و این در حالی است که بهره وری سرمایه رشد نامناسبی داشته است.‏
رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان آنکه ارتقا فناوری می تواند منجر به ارتقا بهره وری شود، توضیح داد: سازمان ملی بهره وری، بهره وری را در بخش های مختلف اقتصادی محاسبه کرده زیرا محاسبه دقیق بهترین روش برای سنجش بهره وری است.‏
وی خبر داد: آمارهای بهره وری سالهای ۹۱ و ۹۲ در ماه آتی منتشر می شود.‏
طباطبایی در خصوص بهره وری در بخش صنعت نیز گفت: بهره وری در بخش صنعت تقریبا در حد وسط قرار دارد، در سالهای یادشده که اوج تحریم های اقتصادی بود و به لحاظ جابجایی مالی دچار مشکل بودیم در خصوص خرید فناوریهای نوین هم با مشکلات زیادی مواجه بودیم.‏
رئیس سازمان ملی بهره وری توضیح داد: در بخش ارتباطات دارای بهره وری بالایی بودیم که این توفیق به لحاظ رشد جهانی در این زمینه بود و ایران هم به همین لحاظ بهره مند شد.‏
طباطبایی در خصوص کارمفید در ایران، گفت: آمارهایی مبنی بر اینکه کار مفید در ایران بسیار اندک است تا زمانی که از سوی یک مرجع رسمی محاسبه نشده باشد، متقن نیست. هم اکنون در برخی از مشاغل افراد بیش از هشت ساعت هم کار می کنند بنابراین نیم ساعت کار مفید در ایران نمی تواند بدرستی بازگو کننده واقعیت در کشور باشد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9752