کد خبر: 4400
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

بهای مخمر نان بیش از ۴ برابر گران شده است

بهای مخمر نان بیش از ۴ برابر گران شده است

ایلنا: برای ۳ کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم مخمر استفاده می‌شود.‏
رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: بهای مخمر نان به بیش از ۴ برابر رسیده است.‏

محمدرضا نظرنژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی در پاسخ به این پرسش که آیا نانوایان در استفاده از مخمرهای نان کوتاهی می‌کنند، اظهار داشت: برخی از نانوایان متخلف ممکن است در استفاده از مخمرها کوتاهی کنند اما نانوایان مسئولیت پذیر که سلامت مردم را در نظر می گیرند از افزودنی غیر مجاز استفاده نمی کنند.‏
وی تصریح کرد: هم اکنون دولت، مردم و کارگر نانوا از کیفیت و مرغوبیت نان ناراضی است و باید فکری به حال این موضوع کرد.‏
نظرنژاد با اشاره به افزایش نرخ مخمرها گفت: در حال حاضر نرخ مخمرها تا ۴ برابر رشد داشته و هر ۲۰ کیلو از ۳۵ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.‏