کد خبر: 1552
تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : ایران

بعضی ها به تاریخ هم دروغ می‌گویند!‏

بعضی ها به تاریخ هم دروغ می‌گویند!‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه آرامش سياسي، رکن توسعه کشور است، گفت: دعواهاي داخلي براي مردم نان و آب نيست.‏


علي لاريجاني در نشست مشترک با اعضاي تشکل‌هاي کارگري و بسيج کارگران با بيان اينکه عزم دولت بايد حمايت از توليد و رونق اقتصادي باشد، گفت: رسانه‌ها هم بايد در اين راستا در جهت تبديل اين موضوعات به فرهنگ ملي تلاش کنند از طرفي ديگر فضاي سياسي کشور بايد به سمت توليد باشد نه اينکه به مسائل مخل اين امور بپردازد از اين رو اگر مسئله اصلي کشور حمايت از توليد است، آيا دغدغه سياسيون کشور هم اين موضوعات است يا مدام دعوا ايجاد کرده و ذهن‌ها را متفرق مي‌کنند.‏

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: چند روز پيش سر و صداهايي در رابطه با پخش و توزيع سي دي با عنوان "من روحاني هستم" به وجود آمد که اين موضوعات خلاف واقع است، زيرا در اين سي دي آقاي روحاني را متهم کرده‌اند که در جريان مک فارلين حضور داشته اما ايشان نقشي در اين امور نداشتند و عاملان اين جريان هم اکنون مشخص هستند.‏
مسببان و عوامل توزيع سي دي "من روحاني هستم" به تاريخ هم دروغ مي‌گويند
لاريجاني با تأکيد بر اينکه دعواي داخلي براي مردم نان و آب نيست، تصريح کرد: مسببان و عوامل توزيع اين سي دي حتي به تاريخ هم دروغ مي‌گويند، بنابراين اگر مي‌خواهيم اصلاحات اقتصادي در کشور صورت گيرد همه بايد يک صدا و متحد باشيم در غير اين صورت دود اين تحرکات واقدامات تنها به چشم طبقات ضعيف مي‌رود همچنين نمي‌توان با کليد آزادي بيان خلاف گفت.‏
وي ادامه داد: در شرايطي که کشور در مصاف کشورهاي خارجي است و آن‌ها زور مي‌گويند و در داخل هم مشکلات اقتصادي به ويژه در حوزه سرمايه گذاري داريم حال بايد گفت چگونه با وجود دعوا‌ها به حل اين مشکلات بايد بپردازيم؟ بنابراين براي اينکه مشکلات تورم و اشتغال حل شود بايد حجم سرمايه گذاري افزايش يافته و حجم دولت کوچک شود.‏
آرامش سياسي، رکن توسعه کشور است
لاريجاني با تأکيد بر اينکه آرامش سياسي رکن توسعه در کشور است، گفت: ما هيچگاه آرامش گورستاني نمي‌خواهيم اما دروغ گفتن و سي دي پخش کردن خلاف واقع است از طرفي ديگر بايد از مسببان توزيع اين سي دي‌ها پرسيد که پيش خدا چه جوابي مي‌خواهند بدهند و قطعا اين اقدامات هيچ نتيجه‌اي جز افزايش اختلاف ندارد از اين رو ما نبايد مشي مارکسيسم‌ها را داشته باشيم زيرا هيچ وقت هدف وسيله را توجيه نمي‌کند.‏
رئيس قوه مقننه بر لزوم وجود انتقاد منصفانه تأکيد کرد و گفت: اين موضوع به اين معني نيست که از هر ابزاري براي کوبيدن افراد استفاده کنيم همچنين در مجلس هم اعتقادات بسياري ميان نمايندگان وجود دارد اما بايد با آرامش اين امور مطرح شود.‏
وي ادامه داد: بعضي‌ها در چند وقت اخير درباره مقوله هدفمند کردن يارانه‌ها خرده مي‌گيرند که چرا افراد زيادي براي گرفتن يارانه ثبت نام کرده‌اند اما تصور من اين است که اين موضوع طبيعي است چون شرايط کشور اقتضا مي‌کند از طرفي ديگر بايد کمک کنيم تا منابع حاصل از يارانه‌ها به سمت توليد و رونق اقتصاد برود.همچنين همه در شرايط کنوني بايد کمک کنند تا مشکلات مردم حل شود که اين موضوع با فضايي آرام و با گفت‌و‌گو محقق مي‌شود.‏
کارگران نماد توليد در کشور هستند
لاريجاني با تأکيد بر اينکه کارگران نماد توليد در کشور هستند، گفت: هر ساله فراکسيون کارگري با تلاش آقايان محجوب، سبحاني‌فر و قاضي‌پور جلسه‌اي را تشکيل مي‌دهند که اين نشست از خاطرات خوب من است.‏
وي با بيان اينکه حضور کارگران در صحنه توليد امري غير قابل انکار است، گفت: بدون کارگران حرکت توليد محقق نمي‌شود، در زمان آغاز انقلاب سرمايه کارگر و ايجاد آرامش براي اين افراد در کشور جزو دغدغه‌هاي مسئولان بود، از اين رو در اين رابطه مجلس قوانيني را در چند سال اخير مانند قانون کار و قوانين ديگر مانند بودجه تصويب کرد تا از کارگران حمايت شود، بنابراين بايد مراقب کارگران بود تا اجحافي به اين افراد نشود.‏
رئيس قوه مقننه با اشاره به مشکلات جامعه کارگري در حوزه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي يادآور شد: قوانين مربوط به اين موضوع تصويب شد و همه امور براي حمايت از کارگران مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد که سازمان تأمين اجتماعي در هر صورتي حتي در صورت پرداخت نکردن حق بيمه خدمات خود را به کارگران ارائه کند و به طور حتم مجلس و فراکسيون کارگري براي اجراي اين قانون تلاش مي‌کند و اگر نقصي در اين رابطه است بايد مطرح شود تا قانون را اصلاح و دولت و دستگاه مربوطه را الزام به اجراي قانون کند و مجازات‌هايي را براي تخلفات اين سازمان‌ها در نظر بگيريم.‏
سلامت کارگران بازيچه دست کارخانجات و سازمان تأمين اجتماعي نيست
لاريجاني با تأکيد بر اينکه مساله سلامت کارگران بازيچه دست کارخانجات و سازمان تأمين اجتماعي نيست، گفت: مجلس در بودجه سال ‏‎93‎‏ حمايت‌هاي خوبي را از حوزه بهداشت انجام داد تا موضوع سلامت به عنوان يکي از مسائل مهم مورد توجه قرار گيرد.‏