کد خبر: 6907
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

بزرگترین هلدینگ انرژی در آستانه ورود به بازار سرمایه بورس انرژی تنها امید وصول مطالبات برقی ها

بزرگترین هلدینگ انرژی در آستانه ورود به بازار سرمایه  بورس انرژی تنها امید وصول مطالبات برقی ها

هلدينگ 5 هزار ميليارد توماني انرژي با محوريت برق و سوخت هاي فسيلي بزودي در بازار سرمايه ايران فعال مي شود.

مجيد عشقي نژاد با اعلام اين خبر گفت: شرکت 5 هزار ميليارد توماني دنياي سرمايه ايرانيان بزودي با دو يونيت 2500 مگاواتي برق در بورس انرژي فعال خواهد شد.

مدير عامل هلدينگ دنياي سرمايه ايرانيان با بيان اينکه در حوزه انرژي هر ساله، کشور ايران حداقل بيش از 10 هزار مگاوات برق توليدي نياز دارد، افزود: در برنامه 5 ساله کشور نيز بر توليد 4500 مگاوات برق از طريق انرژي خورشيدي و در عين حال توليد حجم قابل توجهي از طريق سيکل ترکيبي پيش بيني شده و اين در حالي است که فرمول قيمت گذاري برق و انرژي در کشور در حال اصلاح است.وي بورس انرژي را اصلي ترين گزينه تأمين مالي براي توليد انرژي هاي جديد از طريق نيروگاه هاي برق اعلام کرد و افزود: بر اساس همين موضوع هلدينگ دنياي سرمايه ايرانيان بنا دارد 2 يونيت 2500 مگاواتي برق را بزودي از طريق پذيرش در بورس انرژي عرضه و به فروش برساند.

عشقي نژاد با بيان اينکه با منابع حاصل از اين عرضه ساير اقدامات سرمايه گذاري و مالي در بازار سرمايه انجام خواهد شد، از برنامه ريزي براي ورود اين هلدينگ بزرگ انرژي به بازار سرمايه خبر داد و افزود: مبادلات برق در بورس انرژي نسبت به کل مصرف برق کشور بسيار اندک بوده و اين بازار جديد نياز به توسعه فني همه جانبه دارد.در اين بازار سواي از واسطه که صرفاً بايد در بازار حضور داشته باشد ساير فعالان بازار و سرمايه گذاران آشنايي چنداني ندارند. اين در حالي است که اغلب مشکلات و مطالبات شرکت هاي توليد کننده برق و ساير پيمانکاران طلبکار از دولت را مي توان با تغيير شرايط عرضه و پذيرش و يا مبادلات کالا در بورس انرژي برطرف کرد و به واسطه ورود آسان به اين بازار، مطالبات مالي را از روي دوش توليد کننده به طور کامل برطرف کرد.