کد خبر: 4817
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت آمریکا در روسیه

برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت آمریکا در روسیه

ايرنا: دهها نفر از دانشجويان کشورهاي مختلف مقيم مسکو روز چهارشنبه با برگزاري اجتماع اعتراض آميز در مقابل سفارت آمريکا در پايتخت روسيه، سياست هاي سرکوبگرانه پليس آمريکا عليه سياهپوستان اين کشور را محکوم کردند.‏

به گزارش ريانووستي در اين اجتماع بيش از 150 نفر از دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاههاي مسکو شرکت داشتند و قتل نوجوان سياهپوست توسط ماموران پليس آمريکا در ايالت ميسوري اين کشور را محکوم کردند.‏
اجتماع کنندگان خواستار مجازات عاملان اين جنايت و رسيدگي به مسايل مربوط به حقوق بشر در آمريکا شدند.‏
دانشجويي به نام استفان از فرانسه در جمع معترضان گفت: از اقدامات سرکوبگرانه پليس آمريکا و وضع حقوق بشر در آمريکا منزجر شده ايم.‏
وي با بيان اين که دومين جوان در اعتراضات آمريکا کشته شده است، اظهار داشت: دولت آمريکا با خشونت شديد با معترضان برخورد و بطور نامتناسب از زور براي سرکوبي آنها استفاده مي کند.‏