برنامه ششم باید توجه ویژه ای به موضوع اشتغال داشته باشد

0
۶۴۵ بازدید

بابک هاشمی پور رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور بر لزوم توجه ویژه به موضوع اشتغال در تدوین و تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه کشور تاکید کرد.

بابک هاشمی پور رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور بر لزوم توجه ویژه به موضوع اشتغال در تدوین و تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه کشور تاکید کرد.

هاشمی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به دیداری که اعضای هیات مدیر کانون انجمن های صنفی کاریابی ها به تازگی با برخی از نمایندگان مجلس داشته اند و درباره موضوع اشتغال در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه بحث کرده اند، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه کشور به موضوع اشتغال توجه چندانی نشده است، ادامه داد: اینکه بحث معافیت بیمه ای کارفرمایان به صورت بند مستقل مطرح نشده و در حاشیه بندبیمه سلامت آمده است، حکایت از بی توجهی به بحث اشتغال دارد.
وی با اشاره به اینکه در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه بحث و ماده ای جداگانه در خصوص اشتغال تدوین نشده است، ادامه داد: متأسفانه دولت برنامه ریزی برای جذب نیروی کار جدید در برنامه توسعه ای ششم لحاظ نکرده و تنها در یک بند ماده ۱۵ این لایحه اشاره شده است که کارفرمایان با جذب فارغ التحصیلان با مدرک بالاتر از لیسانس در حالت کارورزی از پرداخت حق بیمه معاف می شوند.
‘در بند ‘۵’ ماده ۱۵ لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است:برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان ،کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما وبیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی ، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.’
رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور با اشاره به اینکه این توضیح در قسمت بیمه سلامت به صورت مختصر اشاره شده و این معافیت برای جذب نیروی کار بالاتر از مدرک کارشناسی است، افزود: از این معافیت استقبال زیادی نخواهد شد. همانند طرح کارورزی در سال جاری که از سوی وزارت کار در دو استان به شکل پایلوت انجام شد و به چند علت به نتیجه نرسید زیرا شرایط برای کارورز شدن افراد بسیار دشوار بود و کارفرمایان موظف بودند برای جذب کارورز امتحان دهند که این فرایند حدود دو تا ۶ماه زمان بر بود.
هاشمی پور گفت:به همین دلیل کارفرمایان استقبال نکردند زیرا فردی که مشمول قانون کار شد دیگر کارورز نیست، بلکه نیروی کار معمولی است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کارورزی در سال های گذشته هیچ انگیزه ای برای کارفرمایان نداشته است، افزود: آنچه به کمک کارفرمایان برای جذب نیروی کار می آمد حق بیمه سهم کارفرما بود که در برنامه پنجساله سوم توسعه ماده ۴۹، برنامه چهارم ماده ۱۰۳ و برنامه پنجم در بند’و’ ماده ۸۰ وجود داشت و در برنامه ششم دیده نشده است.
هاشمی پور افزود: توجه نکردن به این موضوع علاوه بر اینکه جذب نیروی کار جدید را با مشکل مواجه می کند، باعث ریزش نیروهای کار قدیمی می شود که از این طریق جذب شده اند و به اشتغال کشور می تواند ضربه وارد کند.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=26274