بررسی ۱۰ ساله ساخت مسکن در ایران

0
۳۶۱ بازدید

رشد ۲ برابری تولید هم کمبودها را جبران نکرد

مهناز اسماعیلی: بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت حوزه مسکن، سیر تولید مسکن در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ شاهد افت و خیزهایی بوده است و اگرچه این حوزه در پایان این ۱۰ سال شاهد رشدی حدود ۱۰۰ درصد در تولید بوده است اما به رغم برگزاری جشن خودکفایی مسکن در دولت قبل،آمارهای موجود نشان می دهد سیل تقاضای انباشته در کشور همچنان از عرضه آن یک گام جلوتر است.    ‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با توجه به این آمار و شاخص ها، در سال ۸۲ تعداد پروانه های داده شده برای ساخت مسکن به رقم ۳۵۰ هزار رسید، اما در همین سال تعداد واحدهای تکمیل شده ۴۵۰ هزار ثبت شد، که این امر نشانگر رونق ساخت و ساز در سال مورد اشاره براساس پروانه های صادره سالهای قبل از آن است. ‏
همچنین در سال ۸۳ برای ساخت ۲۹۰ هزار واحد پروانه صادر شده که در مقابل آن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است. در سال ۸۴ نیز با اخذ ۳۰۰ هزار پروانه ۴۸۵ هزار واحد مسکونی آماده شده است.‏
‏ بنابراین در طول سال های ۸۲ تا ۸۴ وضعیت ساخت و ساز و تکمیل مسکن، سیر صعودی داشته است؛ به این معنا که نسبت پروانه های داده شده برای احداث به واحدهای مسکونی تکمیل شده کمتر است اما با توجه به آنچه که ذکر شد قطعا افزایش تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده مرتبط با پروانه های صادر شده در سالهای گذشته است.‏
این گزارش نشان می دهد این روند در سال ۸۵ تغییر یافته است و نسبت پروانه ها با تعداد واحدهای تکمیل شده برابر شده است. براساس داده های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی میزان پروانه ها و واحدهای تکمیلی در سال مذکور حدودو ۴۵۰ هزار واحد بوده است.‏
بررسی گزارش مورد اشاره حاکی از این است که در دو سال متوالی ۸۶ و ۸۷ و همچنین سال ۸۹ با افزایش نسبت پروانه های احداث به واحدهای تکمیل شده روبرو شده ایم. ‏
به طوری که در سال ۸۶ با اخذ ۶۳۰ هزار پروانه، ۴۹۵ هزار واحد آماده شده، در سال ۸۷ با اختلاف بسیار کمی با ۶۰۵ هزار پروانه، ۶۰۰ هزار واحد تکمیل شده و در سال ۸۹ با ۷۰۰ هزار پروانه ساخت ۵۵۰ هزار واحد تکمیل شده است.‏
با این حال تعداد پروانه های صادر شده در سال ۸۶ نشان می دهد که افزایش قیمت سرسام آور سال مورد اشاره متقاضیان ساخت مسکن را به وسوسه انداخته تا برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند. و این موضوع سبب شد از سال ۸۶ تا ۸۸ رشد تولید مسکن را شاهد باشیم، اما در سالهای ۸۹ و ۹۰ دوباره رشد تولید مسکن سیر نزولی به خود گرفت. ‏
‏ اما دوباره در سال های ۹۱ تا۹۲  تحت‌تاثیر افزایش دوباره قیمت مسکن و رشد معاملات، شاهد خیز ساخت مسکن و رشد واحدهای تکمیل شده هستیم که نقطه اوج آن با ۸۳۰ هزار واحد تکمیل شده است. ‏
نکته جالب توجه دیگری که در این گزارش به چشم می خورد این است که همانگونه که در نمودار مشاهده می شود در این ده سال مورد بررسی، بیشترین تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ و بیشترین آمار پروانه های صادر شده در سال ۱۳۸۹ به ثبت رسیده است.‏
نکته آخر این که روند ۱۰ ساله تولید مسکن از سال ۸۲ با ۴۵۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده تا سال ۹۲ با ۸۳۰ هزار واحد تکمیلی نشان می دهد ساخت مسکن در ایران در این سالها نزدیک به دو برابر رشد داشته است که البته در این میان نباید مساله کمبود سالانه یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی از یک سو و افزایش تعداد خانوارهای نیازمند مسکن از سوی دیگر را نادیده گرفت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8211