بررسی سوابق واحد صنفی قبل از رسیدگی به پرونده ‏

0
۳۱۲ بازدید

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در نشست مشترک روسای شعب تعزیرات حکومتی استان تهران و هیات‌های صنفی گفت:

هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف هستند قبل از رسیدگی به پرونده واحدهای صنفی سوابق متهم را بررسی کنند.‏
به گزارش جهان اقتصاد، در این جلسه که با حضور تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اصناف تهران تشکیل شد، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تکالیف هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را در بحث رسیدگی به پرونده‌های صنفی مورد بحث قرار داد.‏
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: تخلف متوجه فرد متخلف است و از آنجا که برای واحدهای صنفی عمدتا پروانه کسب صادر می شود، مسئولیت پاسخگویی متوجه صاحب پروانه کسب است و در صورت عدم حضور، این مسئولیت متوجه مباشر قانونی او است که می تواند مستاجر باشد.‏
وی تصریح کرد: در صورتی که صاحب پروانه کسب واحد صنفی از طریق اجاره‌نامه واحد صنفی را به فرد دیگری واگذار کرده است، مسئولیت پاسخگویی متوجه مستاجر است، البته اتحادیه باید برای مستاجر کارت مباشرت صادر کند.‏
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: تهیه گزارش تخلف یا محکوم شدن کارگر، شاگرد و یا فروشنده واحد صنفی که با دستور صاحب پروانه یا مشابر فعالیت می کند، وجاهت قانونی ندارد.‏
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به سوابق واحدهای صنفی اظهار کرد: سوابق تخلفات واحدهای صنفی باید با دقت در نظر گرفته شود و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف هستند قبل از رسیدگی به پرونده واحدهای صنفی سوابق متهم را بررسی کنند.‏
وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل پرونده نظارتی برای اعضای هر صنف توسط اتحادیه صنفی مربوط تصریح کرد: چنانچه نظارت از سوی اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی به نحو شایسته انجام شود، تخلفات صنفی به حداقل خواهد رسید.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8972