بررسی جزئیات بودجه ۹۴ با رویکرد بورسی

0
۲۵۵ بازدید

بررسی درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که عمده مبالغ تشکیل دهنده آن شامل: سود سهام شرکت های دولتی و حق امتیاز شبکه مخابرات و درآمد حاصل از معادن و همچنین دخانیات می باشد که در مجموع این بخش از درآمد های دولت مبلغ ۱۹۸هزار میلیارد ریال را شامل می شود که نسبت به سال گذشته ۷.۶ درصد سود داشته است.

بررسی درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که عمده مبالغ تشکیل دهنده آن شامل: سود سهام شرکت های دولتی و حق امتیاز شبکه مخابرات و درآمد حاصل از معادن و همچنین دخانیات می باشد که در مجموع این بخش از درآمد های دولت مبلغ ۱۹۸هزار میلیارد ریال را شامل می شود که نسبت به سال گذشته ۷.۶% سود داشته است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات پیش بینی کرده است که ۲۰۲هزار میلیارد آن مربوط به بخش درآمد حاصل از خدمات بهداشتی-درمانی است.‏

پیش بینی دولت از منابع دریافتی حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۷۱۰هزار میلیارد ریال می باشد. این پیش بینی برای بودجه سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۷۸هزار میلیاردریال می باشد که این کاهش در بودجه به دلیل کاهش میزان صادرات، کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ می باشد.بودجه پیش بینی شده برای وزارت کشور در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۴.۴ هزار میلیارد ریال می باشد که از این مبلغ ۳.۲هزار میلیارد ریال آن برای شهرداری تهران، ۱.۲هزار میلیارد آن برای شهرداری مشهد، و ۰.۹۶هزار میلیارد آن برای شهرداری کرج پیش بینی شده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9572