کد خبر: 9868
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی/علی کریمی مدیرعامل اسبق شرکت سهامی فرش ثبت نام کرد

برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی/علی کریمی مدیرعامل اسبق شرکت سهامی فرش ثبت نام کرد