بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر شد؟

0
۲۴۸ بازدید

ایسنا: از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته رقم بدهی موسسات و شرکت های دولتی به بانک مرکزی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
آخرین آمار و ارقام بانک مرکزی از تغییرات متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در تیر ماه ۱۳۹۲ که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش یافته بود به حدود ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان با کاهش ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است

این در حالی است که در شش ماهه میانی سال گذشته رقم بدهی های دولت به بانک مرکزی که در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود همواره نسبت به ماه های مشابه سال‌های قبل گاهی با شیب کمتر و یا گاهی با شیب بیشتر کاهشی بوده است.
بر این اساس میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به غیر از تیر ماه که با ۲۰ درصد رشد همراه بود، در مرداد ۵.۴ درصد، شهریور۱۱ درصد، مهر ۲۱.۲ درصد،ابان ۶.۵ درصد و آذر ماه ۵.۹ درصد کاهش یافته است.
اما مروری بر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در تابستان و پاییز ۹۲ نشانی از کاهش ندارد و تنها شیب روند افزایشی کم یا زیاد شده است به گونه‌ای که میزان آن از ۶۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان در تیرماه به ۶۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ افزایش یافته است.
بنابر گزارش‌های بانک مرکزی بدهی بانک ها به این بانک در تیرماه ۹۲ ،۳۶.۷ درصد، مرداد۳۵.۹ درصد،شهریور ۳۸.۳ درصد، مهر ۳۶.۱ درصد،آبان ۳۶.۲ درصد و آذر ماه ۳۴.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها بیانگر کاهش۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. این در حالی است که رقم بدهی این شرکت‌ها و موسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری اضافه شد به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴.۹ درصد در مرداد،۲۲.۹ شهریور،۲۰.۵ مهر، منفی ۱۷.۳ آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ؛ بنابراین گزارش در آخرین محاسبات اعلام شده رقم بدهی بانک ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

ایسنا: از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته رقم بدهی موسسات و شرکت های دولتی به بانک مرکزی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
آخرین آمار و ارقام بانک مرکزی از تغییرات متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در تیر ماه ۱۳۹۲ که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش یافته بود به حدود ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان با کاهش ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است

این در حالی است که در شش ماهه میانی سال گذشته رقم بدهی های دولت به بانک مرکزی که در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود همواره نسبت به ماه های مشابه سال‌های قبل گاهی با شیب کمتر و یا گاهی با شیب بیشتر کاهشی بوده است.
بر این اساس میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به غیر از تیر ماه که با ۲۰ درصد رشد همراه بود، در مرداد ۵.۴ درصد، شهریور۱۱ درصد، مهر ۲۱.۲ درصد،ابان ۶.۵ درصد و آذر ماه ۵.۹ درصد کاهش یافته است.
اما مروری بر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در تابستان و پاییز ۹۲ نشانی از کاهش ندارد و تنها شیب روند افزایشی کم یا زیاد شده است به گونه‌ای که میزان آن از ۶۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان در تیرماه به ۶۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ افزایش یافته است.
بنابر گزارش‌های بانک مرکزی بدهی بانک ها به این بانک در تیرماه ۹۲ ،۳۶.۷ درصد، مرداد۳۵.۹ درصد،شهریور ۳۸.۳ درصد، مهر ۳۶.۱ درصد،آبان ۳۶.۲ درصد و آذر ماه ۳۴.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها بیانگر کاهش۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. این در حالی است که رقم بدهی این شرکت‌ها و موسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری اضافه شد به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴.۹ درصد در مرداد،۲۲.۹ شهریور،۲۰.۵ مهر، منفی ۱۷.۳ آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ؛ بنابراین گزارش در آخرین محاسبات اعلام شده رقم بدهی بانک ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2798