بحران آب محصول ناتوانی سیستمی است

0
۳۱۱ بازدید

گروه امورزیربنایی: سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بحران آب محصول ناتوانی سیستمی است و کنار گذاردن ذی نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی در آب کشور محسوب می شود.

حسام الدین آشنا روز دوشنبه در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب در سالن همایش های وزارت نیرو ، اظهار داشت: بخشی از یافته های مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درخصوص مدیریت منابع آب در ایران نشان می دهد ، بدون بررسی و واکاوی دقیق مسایل این بخش ، فضای سیاست گذاری منابع آب شفاف نشده و اصلاح نخواهد شد.

وی افزود: هشدارهای دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون و شواهد نشان می دهد پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، معلول ضعف دانایی نیست ، بلکه محصول ناتوانی سیستمی است.

آشنا گفت: طی سه دهه گذشته بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی به دلیل بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیراقتصادی ترین نوع کشت را کسب کرده اند.

وی خاطرنشان ساخت : میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه ۱۳۴۰ تا امروز تغییری محسوسی نداشته و این ناشی از ضعف ارزیابی عملکرد در این بخش است .

به گفته آشنا ، شهرنشینان سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می کنند، اما در میزان بهره برداری آب خارج از استانداردهای بین المللی عمل کرده اند.

وی تصریح کرد :صنعتگران نیز سهم کمی از مصرف کل منابع آب را دارند، اما هزینه های لازم برای فناوریهای تصفیه و مصرف آب را متحمل نشده اند و در انتقال آلودگی به منابع آبی نیز بی رویه عمل کرده اند.

آشنا یادآور شد: شرکت های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه های توسعه سازه ای اعم از سدها، کانال های انتقال آب، و سازه های انتقال بین حوضه ای آب، بهره برده اند و حتی مشاوران ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز از این امکانات برخوردار شده اند.

به گفته وی ، دولتمردان و نمایندگان نیز از افتتاح انواع و اقسام پروژه های سازه ای بزرگ و کوچک بهره برده اند و تصویری از کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته اند.

آشنا یادآور شد : آنچه که به وقوع پیوسته در شرایطی است که بحران در منابع آب کشور در کتب ، مقالات،گزارش های دولتی و انتشارات سازمان های بین المللی تشریح شده بود.

سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی خرده سیستم ها از وضع موجود منتفع می شوند و در درازمدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می رود، ما با تله سیستمی مواجه هستیم.

آشنا گفت: عمده متخصصان تأیید می کنند کنار گذاردن ذی نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی در آب کشور است .

آشنا تصریح کرد: مسأله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می شود، میزان توانایی ما در مواردی همچون طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست گذاری و اجرا، لحاظ کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه مدت نگری مشخص خواهد شد.

وی گفت : قضاوت تاریخ درباره ما بر مبنای ظرفیت و توان برای تحقق ملزومات بقای یک تمدن، و نه بر مبنای شعارها یا میزان محبوبیت مان خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13190