کد خبر: 97727
تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ببینید تزویر تا چه اندازه است؟

ببینید تزویر تا چه اندازه است؟

دکترداریوش مهاجر – آن گونه که معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور گفته و در عمل هم اتفاق افتاده، مدتی است  خودروهایی که از   برخی بزرگراهها عبور کرده اند ( و یا بعضا نکرده اند) پول نا آشکارباید پرداخت کنند و بعضا برایشان به جای پرداخت مثلا ۲۵۰۰ تومان عوارض، سی هزار تومان جریمه می آید. جالبتر آنکه شما برای اثبات اینکه مثلا از فلان بزرگراه عبور نکرده اید نمی توانید به جایی مراجعه کنید. چون به اصطلاح یک شرکت بی جا و مکانی را از خود ساخته اند که فقط می توانید تلفنی با آنها تماس بگیرید. اصلا هنگامی که یک مرجعی جای مشخصی نداشته باشد معلوم است که در چه جهتی میل می کند!

شما با این شرکت کذا تلفنی تماس می گیرید که مثلا من از این بزرگراه عبور نکرده ام. اگر چنین باشد دو حالت وجود دارد یا دوربینها  نشان می دهد که عبور کرده پس این بدان معناست که یک متخلفی دارد از بدل پلاک من سوء استفاده می کند، بنابراین باید با مراجعه به سازمان یا شرکت ذیربط یعنی همانها که به ایشان دسترسی نیست، مدارک (مانند عکس دوربینها و همانند آنها ) را دریافت و دراختیار پلیس گذارد. حالت دوم آن است که شرکت مزبور به هر دلیلی نادرست اعلام کرده، پس رسما و کتبا باید خطایش را اعلام کند تا موضوع منتفی شود که چنین نمی کند. آیا هنگامی که با یک تشکیلات پنهان مواجه می شوید که دسترسی بدان وجود ندارد این بدان معنا تعبیر نمی شود که این شرکت، پنهان و آشکار در راه نادرست گام بر می دارد. آیا کسب درآمد از هرطریقی مشروع و اخلاقی است ؟