“با دیگران” اثری یخ زده، کشدار و آزاردهنده است

0
۵۳۳ بازدید

‏‏

یک منتقد و مدرس سینما معتقد است: ناصر ضمیری می‌توانست با داستان سازی ، قصه پردازی مناسب و دمیدن حیات امید در کالبد شخصیت ها از فیلم سینمایی “با دیگران” یک فیلم تاثیر گذار ، آگاهی بخش و هشدار دهنده بسازد اما فیلم او با شاکله کنونی تنها اثری یخ زده، بی روح، کشدار و آزار دهنده است. ‏
جبار آذین در مورد فیلم سینمایی “با دیگران” ساخته ناصر ضمیری، اظهار داشت: “با دیگران” نخستین ساخته بلند ناصر ضمیری موضوعی نه چندان تازه را از زاویه و در قالبی جدید دستمایه داستان ضعیف خود قرار داده است نکته اینکه سوژه فیلم قابلیت پرداخت کامل، شفاف، عمیق و جذاب داشته و اگر برخی موانع، کاستی ها و کمی تجربه در مسیر تبدیل شدن آن به داستانی گیرا ، پر کشش بود در نهایت شاهد فیلمی گرم و تاثیرگذار وجود داشت، “با دیگران” می توانست یک اثر سینمایی با محتوا و تماشاگر پسند شود.‏
‏ این منتقد و روزنامه نگار در ادامه افزود: مهمترین مشکل فیلم ناصر ضمیری ، داستانی نشدن سوژه خوب آن است که باعث شده حوادث، فضاها و شخصیت ها در فیلمنامه و فیلم فاقد کمترین نشان زندگی باشند و با تماشاگر ارتباط لازم را برقرار نکنند، البته تلاش های فیلمساز در شکل دهی ساختار فیلم در بخش هایی چون هدایت بازیگران ، طراحی صحنه و لباس و بستری امور فنی و تکنیکی قابل مشاهده است ولی این همه به دلیل ناتوانی در داستان گویی الکن مانده است.‏
آذین در ادامه تصریح کرد: ناصر ضمیری در چیدمان عناصر داستانی و دراماتیک فیلمش کم کار بوده و حاصل کارش فیلمی سرد و منجمد شده است.آن هم به صورت انجماد مصنوعی که در باور مخاطب نمی گنجد  و صد البته این نوع ساختار سطحی ربطی به ساختار فیلمسازانی چون سهراب شهید ثالث ندارد.‏
این مدرس سینما در ادامه به سینماپرس گفت: در ابهام ماندن ویژگی های سوژه رحم اجاره ای، بی رنگ، بی احساس ، مصنوعی بودن چهره ، روابط شخصیت ها و کمکاری فیلمساز در خصوص بازگویی موضوع انتقال جنین و حوادث پیرامونی آن باعث شده تا همه چیز در سطح نمود یافته و لایه های مختلف و زیرین مشکلات و زندگی آدم هایی که به لحاظ پرداخت شخصیتی هم کامل نیستند، ابتر بماند.‏
وی در ادامه افزود: صحنه هایی مانند شام خوردن و موتور سواری نیز تنها به کشدار و بی رمق کردن فیلم افزوده اند ، نگاهای مستمر، گنگ بودن کاراکترها، پایان باز نامناسب و سطحی به شیوه پایان باز ، بدون یافتن زمینه های مناسب از آدم ها، فضاها، برخوردها نادلچسب ساخته است.‏

‏‏

یک منتقد و مدرس سینما معتقد است: ناصر ضمیری می‌توانست با داستان سازی ، قصه پردازی مناسب و دمیدن حیات امید در کالبد شخصیت ها از فیلم سینمایی “با دیگران” یک فیلم تاثیر گذار ، آگاهی بخش و هشدار دهنده بسازد اما فیلم او با شاکله کنونی تنها اثری یخ زده، بی روح، کشدار و آزار دهنده است. ‏
جبار آذین در مورد فیلم سینمایی “با دیگران” ساخته ناصر ضمیری، اظهار داشت: “با دیگران” نخستین ساخته بلند ناصر ضمیری موضوعی نه چندان تازه را از زاویه و در قالبی جدید دستمایه داستان ضعیف خود قرار داده است نکته اینکه سوژه فیلم قابلیت پرداخت کامل، شفاف، عمیق و جذاب داشته و اگر برخی موانع، کاستی ها و کمی تجربه در مسیر تبدیل شدن آن به داستانی گیرا ، پر کشش بود در نهایت شاهد فیلمی گرم و تاثیرگذار وجود داشت، “با دیگران” می توانست یک اثر سینمایی با محتوا و تماشاگر پسند شود.‏
‏ این منتقد و روزنامه نگار در ادامه افزود: مهمترین مشکل فیلم ناصر ضمیری ، داستانی نشدن سوژه خوب آن است که باعث شده حوادث، فضاها و شخصیت ها در فیلمنامه و فیلم فاقد کمترین نشان زندگی باشند و با تماشاگر ارتباط لازم را برقرار نکنند، البته تلاش های فیلمساز در شکل دهی ساختار فیلم در بخش هایی چون هدایت بازیگران ، طراحی صحنه و لباس و بستری امور فنی و تکنیکی قابل مشاهده است ولی این همه به دلیل ناتوانی در داستان گویی الکن مانده است.‏
آذین در ادامه تصریح کرد: ناصر ضمیری در چیدمان عناصر داستانی و دراماتیک فیلمش کم کار بوده و حاصل کارش فیلمی سرد و منجمد شده است.آن هم به صورت انجماد مصنوعی که در باور مخاطب نمی گنجد  و صد البته این نوع ساختار سطحی ربطی به ساختار فیلمسازانی چون سهراب شهید ثالث ندارد.‏
این مدرس سینما در ادامه به سینماپرس گفت: در ابهام ماندن ویژگی های سوژه رحم اجاره ای، بی رنگ، بی احساس ، مصنوعی بودن چهره ، روابط شخصیت ها و کمکاری فیلمساز در خصوص بازگویی موضوع انتقال جنین و حوادث پیرامونی آن باعث شده تا همه چیز در سطح نمود یافته و لایه های مختلف و زیرین مشکلات و زندگی آدم هایی که به لحاظ پرداخت شخصیتی هم کامل نیستند، ابتر بماند.‏
وی در ادامه افزود: صحنه هایی مانند شام خوردن و موتور سواری نیز تنها به کشدار و بی رمق کردن فیلم افزوده اند ، نگاهای مستمر، گنگ بودن کاراکترها، پایان باز نامناسب و سطحی به شیوه پایان باز ، بدون یافتن زمینه های مناسب از آدم ها، فضاها، برخوردها نادلچسب ساخته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=917