کد خبر: 10838
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

با حضور جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان مطرح کشور: ‏ جهان اقتصاد میزبان بزرگان صنعت بانکداری ایران

با حضور جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان مطرح کشور: ‏ جهان اقتصاد میزبان بزرگان صنعت بانکداری ایران

روز گذشته جلسه اي با حضور تني چند از اقتصاد دانان و مديران ارشد ديروز و امروز شبکه بانکي کشور در تحريريه روزنامه جهان اقتصاد برگزار شد.

عنوان اين جلسه بررسي جايگاه نظارتي بانک مرکزي در صنعت بانکداري و نقش نظارت عملياتي نهاد ناظر بازار پولي کشور بود که با حضور حميد تهرانفر مدير نظارتي بانک مرکزي،حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس و مشاور وزير راه و شهرسازي، طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد و دارايي ، سيد کمال سيد علي مدير عامل بانک ايران زمين ، حيدر مستخدمين حسيني معاون اسبق بانک مرکزي و ناصر ذاکري کارشناس مباحث اقتصادي و با اجراي رضا امامي به بحث و بررسي گذاشته شد. در اين جلسه موضوعات مختلفي مطرح و بررسي شد که براي بازار پول و سرمايه ايران شنيدني است.مشروح اين جلسه در آستانه ايام نوروز 1394 در ويژنامه روزنامه جهان اقتصاد منتشر خواهد شد.‏