کد خبر: 95621
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷

با اعلام فهرست‌ نامزدهای مورد حمایت در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور / پویش اتاقی برای همه به انحصارطلبی فراگیر متهم شد ‏

با اعلام فهرست‌ نامزدهای مورد حمایت در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور / پویش اتاقی برای همه به انحصارطلبی فراگیر متهم شد ‏ کارنامه برخی گروه‌ها و ائتلاف‌های پیروز هشتمین دور انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، موجب شده تا برخی فعالان اقتصادی نگران انحراف جریان اتاقی برای همه به رفتارهای انحصارطلبی و ضدتوسعه‌ای باشند.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که از دوره ششم دسته‌بندی‌ها و ائتلاف‌ها وارد اتاق بازرگانی شدند، دوره هشتم را می‌توان اوج نقش‌آفرینی آنها دانست.‏ اگرچه بیشترین نمود حضور ائتلافی و گروهی در اتاق بازرگانی پایتخت بود، اما در بسیاری دیگر اتاق‌ها، انتخابات دوره هشتم میدان رقابت گروه‌ها بود و البته درقریب به اکثریت از جمله تهران برنده کارزار رقابت نیز گروه‌‌ها بودند.‏ اما اتفاق ناخوشایند ورود ائتلاف‌‌ها به اتاق‌‌های بازرگانی، الگوبرداری ایشان از رفتار احزاب سیاسی است، به این معنی که پس از پیروزی، دیگر تفکرات اقتصادی جایی در اتاق بازرگانی ندارند و اگرچه رفتارهای حزبی در حوزه سیاسی رفتاری اجتناب ناپذیر است، اما در حوزه اقتصادی انحصارطلبی به عنوان آفتی بزرگ تلقی شده که آسیب‌هایی جدی به دنبال دارد.‏ با این وجود همچنان گروه‌‌ها و ائتلاف‌‌ها در اتاق بازرگانی موجودیت خود را حفظ کرده‌اند، اگرچه درباره قریب به اکثریت ایشان باید اذعان داشت که همه آنچه از گروه و ائتلاف‌هایشان تعریف کرده‌اند، محدود به ایام انتخابات می‌شود و فردای روز انتخابات، هیچ رد ونشانی از ائتلاف‌ها و گروه‌ها دیده نمی‌شود که البته گروه برنده از این جریان مستثنی است.‏ در انتخابات دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، علاوه بر احیاء دوباره گروه‌ها و ائتلاف‌‌هایی که همگی کاربرد محلی داشته و حوزه فعالیت‌‌شان محدود به اتاق بازرگانی متبوع‌شان می‌شود، اتفاق جدید رقم خورد، پویش اتاقی برای همه،‌ به عنوان تفکر و جریانی سراسری که در قریب به اکثریت اتاق‌ها، نقش‌‌آفرینی کرده و افرادی را به عنوان نامزدهای مورد حمایت خود معرفی کرده‌است، پا به عرصه فعالیت گذاشت.‏ تولد این ایده جدید با اهداف و برنامه‌هایی که ارائه داده است، بسیاری از فعالان اقتصادی را به پایان انحصارطلبی و دوری از شفافیت در مجموعه بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌‌های زیرمجموعه آن، امیدوار ساخت.‏ اما از سویی گروهی این پویش را به پیش گرفتن رفتاری دیگر متهم ساخته و نگران از تکرار رفتار انحصارگرایانه ائتلاف‌ها، بر این باور هستند که پویش اتاقی برای همه بروز نوع جدیدی از انحصارطلبی با دامنه فراگیری بیشتری نسبت به گروه‌ها و ائتلاف‌هایی است که در هریک از اتاق‌ها شکل گرفته و فعالیت می‌کنند.‏ در نگاهی به روند حضور و فعالیت پویش اتاقی برای همه، مشخص می‌شود که در ابتدای آغاز این حرکت، تعداد کمتری از فعالان اقتصادی و نامزدهای‌ حاضر در انتخابات هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق‌‌های بازرگانی، اعم از نامزدهای مستقل یا گروه‌ها و ائتلاف‌ها، این جریان را جدی گرفته و استقبال از آن چندان قابل توجه نبود.‏ اما با گذشت زمان، تعداد افرادی که به دعوت این تفکر و جریان لبیک گفتند افزوده شد تا جاییکه در بسیاری از اتاق‌‌ها تمامی افراد و گروه‌های حاضر خواستار حمایت پویش اتاقی برای همه از ایشان شدند.‏ متناسب با این میزان اقبال، جریانات منتقد و مخالف نیز شکل گرفته و مواضع خود رسمی و علنی مطرح کردند و پویش اتاقی برای همه را به نوعی انحصارگرایی و تمامیت‌خواهی بزرگتر شده آنچه در برخی اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته و جریان دارد، نامیدند و مبدعان و بانیان آن را متهم کردند که به دنبال ایجاد شبکه‌ای انحصارطلب و خودکامه در تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور هستند.‏ گفتنی است نهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.‏