با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب؛ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از جرائم بیمه ای کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بخشیده شد

0
۵۷۳ بازدید

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اجرای قانون بخشودگی جرائم با استقبال کارفرمایان همراه بوده است، گفت: با اجرای این قانون حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از جرائم بیمه ای کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بخشیده شد.

گروه توسعه

 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اجرای قانون بخشودگی جرائم با استقبال کارفرمایان همراه بوده است، گفت: با اجرای این قانون حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از جرائم بیمه ای کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بخشیده شد.

به گزارش جهان اقتصاد از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب اظهار داشت: قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیأت محترم وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور؛ طی دو نوبت در سال گذشته و ابتدای سال جاری به اجرا در آمد.

قریب افزود: دراجرای این قانون با تقاضای بخشودگی جرائم ۹۵ هزار کارگاه فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مشمول این قانون موافقت شد و کارفرمایان با پرداخت و یا تقسیط بدهی خود از مزایای مربوطه بهره مند شدند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=59850