بانک مرکزی اعلام کرد: ۱۲٫۵ هزار برگ سفته و برات هفت ماهه واخواست شد

0
۲۳۹ بازدید

بانک مرکزی اعلام کرد: در هفت ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲٫۵ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۰۸٫۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۱۶٫۴ و ۸۵٫۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۳۷٫۶ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۲۰٫۲ درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ۹۳ به عدد ۶۹٫۵ رسید. عدد شاخص مذکور در هفت ماه اول سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲۱٫۵ بوده است.همچنین در مهر ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۵۲٫۸ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳٫۷ و ۸۷٫۴ درصد افزایش یافته است.در هفت ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۷۸۳٫۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ معادل ۴۸٫۸ درصد رشد نشان می دهد.یادآور می شود؛ اگر یک سفته را قبل از سررسید به بانک داده و در قبال آن بانک پس از کسر کارمزد و بهره مبلغی را به ما بدهد و در سررسید سفته تادیه نگردد، می گوییم سفته واخواست یا نکول شده است.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مهرماه ۱۳۹۳ حدود ۱٫۳ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۴٫۷ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۳٫۴ و ۵۸٫۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲۲٫۶ و ۵۰٫۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۲ به ۶٫۵ و ۴۵ درصد افزایش داشته است.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مهرماه ١٣٩٣ به عدد ۶۹٫۸ رسید. شاخص مذکور در مهر ماه ۱۳۹۲ معادل ۵۱٫۴ بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7442