کد خبر: 2328
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را تایید کرد

بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را تایید کرد

ايسنا: مشاور شرکت صنايع شير ايران با اشاره به اينکه بانک مرکزي کاهش مصرف شير را در کشور پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها تائيد کرده است، گفت: کساني که گزارش بانک مرکزي را زير سوال مي‌برند بهتر است اعلام کنند خودشان چقدر براي مطالعه بازار هزينه کرده‌اند.‏
حسين چمني با اشاره به اينکه طبق گزارش سال قبل بانک مرکزي مصرف شير بعد از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها حدود 42 درصد کاهش يافت، افزود: در اين گزارش آمار مصرف مربوط به 11 قلم کالا اعلام شده که کاهش مصرف آنها از 42 درصد مربوط به شير تا 6 درصد مربوط به ماهي است که ميانگين کاهش مصرف مربوط به اين 11 قلم نيز حدود 18 درصد مي‌شود.‏
وي با بيان اينکه ايران در سالهاي 90 و 91 واردکننده شيرخشک بود اما در سال قبل به صادرکننده شيرخشک تبديل شد، گفت: اين نشان مي‌دهد که شير در داخل مصرف نشده و به همين دليل به شيرخشک تبديل شده و از کشور صادر شده است.‏
مشاور شرکت صنايع شير ايران با اشاره به اينکه وقوع مواردي مانند خشکسالي نيز در کاهش توليد و مصرف شير در کشور موثر بوده است، اظهار کرد: ما مبناي توليد هشت ميليون تن شيرخام را در کشور که وزارت جهادکشاورزي اعلام کرده قبول داريم. بهتر است دوستان نيز اگر آمار بانک مرکزي را زير سوال مي‌برند مستندات خود را ارائه دهند.‏