بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را تایید کرد

0
۴۳۵ بازدید

ایسنا: مشاور شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را در کشور پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها تائید کرده است، گفت: کسانی که گزارش بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند بهتر است اعلام کنند خودشان چقدر برای مطالعه بازار هزینه کرده‌اند.‏
حسین چمنی با اشاره به اینکه طبق گزارش سال قبل بانک مرکزی مصرف شیر بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، افزود: در این گزارش آمار مصرف مربوط به ۱۱ قلم کالا اعلام شده که کاهش مصرف آنها از ۴۲ درصد مربوط به شیر تا ۶ درصد مربوط به ماهی است که میانگین کاهش مصرف مربوط به این ۱۱ قلم نیز حدود ۱۸ درصد می‌شود.‏
وی با بیان اینکه ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ واردکننده شیرخشک بود اما در سال قبل به صادرکننده شیرخشک تبدیل شد، گفت: این نشان می‌دهد که شیر در داخل مصرف نشده و به همین دلیل به شیرخشک تبدیل شده و از کشور صادر شده است.‏
مشاور شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه وقوع مواردی مانند خشکسالی نیز در کاهش تولید و مصرف شیر در کشور موثر بوده است، اظهار کرد: ما مبنای تولید هشت میلیون تن شیرخام را در کشور که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده قبول داریم. بهتر است دوستان نیز اگر آمار بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند مستندات خود را ارائه دهند.‏

ایسنا: مشاور شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی کاهش مصرف شیر را در کشور پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها تائید کرده است، گفت: کسانی که گزارش بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند بهتر است اعلام کنند خودشان چقدر برای مطالعه بازار هزینه کرده‌اند.‏
حسین چمنی با اشاره به اینکه طبق گزارش سال قبل بانک مرکزی مصرف شیر بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، افزود: در این گزارش آمار مصرف مربوط به ۱۱ قلم کالا اعلام شده که کاهش مصرف آنها از ۴۲ درصد مربوط به شیر تا ۶ درصد مربوط به ماهی است که میانگین کاهش مصرف مربوط به این ۱۱ قلم نیز حدود ۱۸ درصد می‌شود.‏
وی با بیان اینکه ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ واردکننده شیرخشک بود اما در سال قبل به صادرکننده شیرخشک تبدیل شد، گفت: این نشان می‌دهد که شیر در داخل مصرف نشده و به همین دلیل به شیرخشک تبدیل شده و از کشور صادر شده است.‏
مشاور شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه وقوع مواردی مانند خشکسالی نیز در کاهش تولید و مصرف شیر در کشور موثر بوده است، اظهار کرد: ما مبنای تولید هشت میلیون تن شیرخام را در کشور که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده قبول داریم. بهتر است دوستان نیز اگر آمار بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند مستندات خود را ارائه دهند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2328