کد خبر: 11371
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

بانک مرکزی نگرانی ها در خصوص بازار کار را تایید کرد / افزایش نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال ۹۳ به ۱۰.۵ درصد

بانک مرکزی نگرانی ها در خصوص بازار کار را تایید کرد / افزایش نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال ۹۳ به ۱۰.۵ درصد

علي شفائي: گزارش بانک مرکزي از نماگرهاي اقتصادي سه ماهه سوم سال گذشته بر نگراني مقامات ارشد دولت از افزايش نرخ بيکاري در کشور مهر تاييد زد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه مقامات ارشد دولت دهم در گزارشات مقطعي خود از افزايش ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري خبر مي دادند و يکي از دستاوردهاي مهم فعاليت خود را حرکت در مسير حذف بيکاري در کشور مطرح مي کردند، با تغيير دولت و متعاقب آن ارزيابي واقعي شاخص هاي اقتصادي نشان داد، نه تنها در مدت فعاليت 8 ساله دولت هاي نهم و دهم نه تنها بر ميزان شاغلين کشور افزوده نشده است که با از دست رفتن بسياري از فرصت هاي شغلي، بيکاري به يک تهديد جدي براي اقتصاد کشور تبديل شده است.‏
تعداد بيکاران و بي توجهي 8 ساله مديران دولتي به برنامه ريزي در حوزه اشتغال و همچنين توقف فعاليت بسياري از بنگاه هاي اقتصادي دولتي و خصوصي به دليل مشکلات ناشي از 8 سال سوء مديريت اقتصاد کشور موجب شد تا مديران دولت تدبير و اميد و در رأس ايشان وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي از بحران بيکاري در سال هاي پيش رو خبر داده و تلاش براي ايجاد حداکثر فرصت هاي شغلي و کاهش خسارات اقتصادي و اجتماعي بحران احتمالي را در دستور کار قراردهند.‏
اما آنچه مسلم است جريان اشتغال زايي و همچنين ورود نيروهاي کار جديد در کشور در مسيري قرار دارد که شاخص هاي اقتصادي از افزايش نرخ بيکاري خبر مي دهند، چنانکه بانک مرکزي در آخرين گزارش خود از افزايش يک درصدي نرخ بيکاري در سه ماهه سوم سال 93 در مقايسه با سه ماهه دوم اين سال خبرداده است.‏
بنابراين گزارش ، نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي در سه ماهه سوم 93 نشان مي دهد که نرخ بيکاري به 10.5 درصد رسيده است.‏
بر اساس اين نماگرها، جمعيت ايران 77.8 ميليون نفر بوده که 56.4 ميليون نفر در شهر و 21.4 ميليون نفر در روستاها بوده اند. اين آمار بيانگر رشد 1.2 درصدي جمعيت است.‏
جمعيت فعال کشور در سه ماهه سوم 93 طبق اين گزارش 23.9 ميليون نفر بوده است. نرخ بيکاري البته در مناطق شهري 11.7 درصد و روستايي 7.4 درصد گزارش شده است.‏
نرخ بيکاري زنان 20.3 درصد و مردان 8.7 درصد اعلام شده ضمن آنکه نرخ بيکاري در جوانان 29 - 15 ساله 21.8 درصد و جوانان 24 - 15 ساله 25.7 درصد برآورد شده است.‏
بانک مرکزي قبل از اين نيز با ارائه گزارشي از وضعيت شاخص هاي عمده اقتصادي در سه ماهه دوم سال جاري، نرخ بيکاري در اين برهه زماني را 9.5 درصد اعلام کرده بود.‏